Maďarsko-slovenský inkubátor pre začínajúcich podnikateľov.

Taliansko – Slovenská obchodná komora úspešne realizuje projekt na zvýšenie konkurencieschopnosti prihraničnej oblasti. So svojím maďarským partnerom buduje inkubačné centrum na podporu podnikania začínajúcich malých a stredných podnikov a podporu bilaterálnej obchodnej spolupráce. Centrum je v záverečnej fáze dokončenia a od septembra 2015 bude záujemcom k dispozícii.

„Úlohou inkubátora je umožniť podnikateľom úspešne rozbehnúť a rozšíriť podnikateľské aktivity v oboch krajinách, podporiť vytváranie obchodných vzťahov medzi strategickými partnermi“ povedal Giorgio Dovigi, generálny tajomník Taliansko – Slovenskej obchodnej komory (TSOK). Inkubátor ponúka moderné pracovné prostredie s celkovou rozlohou 1 433 m², pre začínajúcich podnikateľov sú vytvorené 2 konferenčné miestnosti (každá 220 m²) a 40 kancelárskych priestorov so základným technickým zabezpečením.

Podnikateľský inkubátor môže byť sídlom začínajúcich podnikov počas prvých 1 až 5 rokov. Pretože v rámci prevádzky podnikateľského inkubátora je dôležitá efektívnosť nákladov, ide o priestory typu „coworking”, teda inovatívne riešenie, kde jednotlivé podniky spoločne využívajú kancelárske priestory.dfsdfs

TSOK spolu s maďarským partnerom BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft vidia možnosti centra aj ako inšpiratívneho priestoru na vznik nových podnikov či startupových projektov. Centrum ponúka komplexnú pomoc pri vstupe na trhy oboch krajín. Pridanou hodnotou inkubátora je možnosť využiť služby centra napríklad na vzdelávanie začínajúcich podnikateľov zamerané na rôzne oblasti: právo, financie, manažment, marketing. Prostredníctvom rozvoja podnikateľských zručností a mentoringu inkubátor ponúka firmám nielen pomoc pri uplatnení sa na obchodnom trhu a pri vytváraní nových pracovných miest, ale aj príležitosť na posilnenie vlastného postavenia.

Projekt je podporený Európskeho ​fondu region​á​lneho rozvoja pr​o​stredn​í​ctvom Program​u​ cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika​.​

Názov projektu: Maďarsko-slovenský podnikateľský inkubátor Pócsmegyer

Bližšie informácie: http://inkubatorhaz.pocsmegyer.hu/sk/