Testovali sme, z čoho môžete nafúkať.

Asociácia spotrebiteľov  Slovenska v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Políciou SR testovala spolu 11 druhov bežných potravín, nápojov, hygienických produktov, liečiv a výživových doplnkov, s cieľom zistiť, či sa po ich požití objaví v dychu alkohol alebo nie. Celkové výsledky nezávislého testu majú podobu hodnotenia na bezpečné a nebezpečné pri dychovej skúške.

Do testu boli zaradené produkty, ktoré bežne konzumujú aj motoristi. Výber produktov v porovnávacom teste stanovila Asociácia spotrebiteľov Slovenska na základe tipov od divákov relácie TEST. Spotrebiteľského testu sa zúčastnilo osem osôb – štyria muži a štyri ženy, vo veku od 19 do 44 rokov, rôznych telesných konštrukcií. Nezávislé testovanie na certifikovaných prístrojoch vykonali príslušníci Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR.

Po čom určite nenafúkate.

Testované osoby postupne konzumovali nealkoholické nápoje, v ktorých by teoreticky vplyvom kvasenia mohlo dôjsť k výskytu alkoholu. Po požití 2 dcl 100% jablkového džúsu či sýteného nealkoholického hroznového nápoja Vinea a následnej dychovej skúške bol výsledok v oboch prípadoch negatívny. Všetkých 8 osôb nafúkalo 0,0 mg/l. Negatívny sa ukázal aj výsledok po požití kyslomliečneho produktu – kefíru, ktorého pred dychovou skúškou vypili figuranti 3 dcl.

Ďalší z radu produktov podrobených testovaniu bol nápoj vyrobený na báze piva Zlatý Bažant Radler 0.0%, u ktorého výrobca deklaruje nulový obsah alkoholu. Po vypití celého obsahu plechovky v objeme 0,5 l a následnej dychovej skúške bol výsledok negatívny. Testovací prístroj ukázal vo všetkých prípadoch hodnotu 0,0 mg/l.  Na základe ďalšieho tipu od divákov bol testovaný slivkový kompót, u ktorého môže rovnako teoreticky kvasením dôjsť k vzniku alkoholu v obsahu. Pre dosiahnutie simulácie bežnej praxe, bol slivkový kompót pred požitím otvorený 48 hodín pred testovaním. Po konzumácií štandardnej porcie slivkového kompótu žiadna z testovaných osôb nenafúkala.

Pozitívna hodnota alkoholu v dychu.

Vodič za volantom by pri konzumácii niektorých vybraných potravín mal vedieť nasledovné:  u tyčinky s kokosovou príchuťou Margot bol v spotrebiteľskom teste u dvoch mužov po jej zjedení test alkoholu v dychu pozitívny. V jednom prípade s hodnotu 0,18 mg/l (0,37 promile) a v druhom až 0,25 mg/l (0,52 promile). Hoci boli hodnoty u zvyšných šiestich osôb nižšie, prítomnosť alkoholu v dychu bola zistená u všetkých. Celkový priemer meraní bol 0,11 mg/l. (0,23 promile). V prípade nanuku Magnum Silver – Marc de Champagne boli výsledky z pohľadu skúšky alkoholu v dychu ešte výraznejšie. Jeden muž nafúkal hodnotu 0,29 mg/l (0,60 promile). Po požití nanuku pritom až u polovice osôb boli zaznamenané vysoké hodnoty pri dychovej skúške, celkový priemer všetkých zúčastnených bol 0,14 mg/l (0,29 promile).

Posledným z produktov, ktoré prišli ako tipy od verejnosti, a po jeho požití bol zaznamenaný pozitívny výsledok alkoholu v dychu je mliečny rez Mila. U jedného z testovaných bola nameraná vôbec najvyššia hodnota – 0,53 mg/l, čo predstavuje až 1,10 promile. Celkový priemer všetkých zúčastnených bol rovnaký ako vo vyššie spomenutom produkte – 0,14 mg/l (0,29 promile).

Podľa zákona však môže šofér pri zistení alkoholu v dychu požiadať políciu o opakovanie skúšky po 15. minútach. Po uplynutí tohto času bola v kontrolnom teste Asociácie spotrebiteľov Slovenska zistená dychovou skúškou na certifikovanom prístroji u všetkých osôb negatívna hodnota, teda 0,0 mg/l.

Testovanie liečiv.

Okrem potravín a nápojov sa v bežnej praxi stáva, že vodiči uvádzajú dôvod pozitívnej dychovej skúšky na alkohol požitie výživových doplnkov či liečiv. Asociácia spotrebiteľov Slovenska preto otestovala aj tento typ produktov a držala sa pritom štandardného postupu, ktorý uplatňuje aj polícia pri kontrole motoristov.

 „V prípade, že vodič pred dychovou skúškou uvedie, že požil napríklad medikament s obsahom alkoholu, policajt dychovú skúšku neurobí, ale počká 15 minút. Rovnaký postup sme preto uplatnili aj my. Figuranti použili ústnu vodu Listerine, švédske kvapky a kvapky na kašeľ – pri všetkých deklaruje výrobca obsah alkoholu. Po 15. minútach sme vykonali dychovú skúšku. Výsledky boli negatívne,“ uviedol predseda Asociácie spotrebiteľov Slovenska Miloš Lauko, ktorý zároveň stručne zhodnotil výsledky spotrebiteľského testu,  podľa hodnotenia bezpečné a nebezpečné: „Výsledky, z hľadiska zistenia prítomnosti alkoholu pri dychovej skúške, hovoria že, Vinea, kefír bezpečný, jablkový džús, Zlatý Bažant Radler 0.0%, slivkový kompót, švédske kvapky, kvapky na kašeľ a ústna voda Listerine sú bezpečné. Tyčinka Margot, rezy Mila, nanuk Magnum Silver – Marc de Champagne sú nebezpečné,“ uzavrel Lauko.