Spoločnosti Goodyear a SRI sa dohodli na ukončení svojej globálnej aliancie.

Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company oznamuje, že sa so spoločnosťou Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) dohodla na ukončení globálnej aliancie týchto dvoch spoločností.

Spoločnosti Goodyear a SRI nadviazali globálne spojenectvo v roku 1999. Skladalo sa zo 4 spoločných podnikov, jedného v Severnej Amerike, jedného v Európe a dvoch v Japonsku.

„Napriek tomu, že sme za 16 rokov získali mnoho z našej spolupráce, spoločnosť Goodyear má dnes veľmi dobrú pozíciu na to, aby mohla vo svojej stratégii pokračovať sama,“ povedal riaditeľ a CEO spoločnosti Goodyear, Richard J. Kramer. „Toto rozhodnutie podporuje našu flexibilitu dosiahnuť väčšiu výnosnosť. I naďalej sa sústredíme na vysokú výkonnosť a trvale udržateľnú ekonomickú hodnotu.“

„Zaviazali sme sa k plynulej a usporiadanej zmene, ktorá bude bezproblémová pre našich zákazníkov i pre spotrebiteľov v Severnej Amerike, Európe a v Japonsku,“ konštatuje Kramer.

Táto dohoda, ktorá bola oznámená dňa 8. 6. 2015 umožní po nadobudnutí účinnosti vyriešiť prebiehajúcu arbitráž, ktorá sa začala v januári 2014. Dohoda umožňuje obom spoločnostiam predísť nákladom a neistote spojených s arbitrážou.

Prehľad dohody

Severoamerický spoločný podnik

  • SRI (v súčasnosti vlastní 25 % podiel) získa zostávajúci 75 % podiel od spoločností Goodyear v spoločnosti Goodyear Dunlop Tires North America, Ltd. (GDNTA), ktorá vyrába a predáva pneumatiky značky Dunlop v Severnej Amerike. Súčasťou je aj výhradné vlastníctvo výrobného závodu pneumatík v Tonawande v štáte New York.
  • Goodyear si ponechá výhradné právo na predaj pneumatík Dunlop na trhu s náhradnými dielmi, tak pre osobné, ako aj pre nákladné vozidlá v USA, Kanade a v Mexiku a ďalej na predaj týchto dielov nejaponským výrobcom vozidiel v uvedených krajinách.
  • Okrem získania výhradného vlastníctva motocyklovej divízie značky Dunlop v Severnej Amerike, SRI získa práva na predaj pneumatík japonským výrobcom vozidiel v USA, Kanade a v Mexiku.

Európsky spoločný podnik

  • Goodyear (v súčasnosti vlastní 75 % podiel) získa zostávajúci 25 % podiel od spoločnosti SRI v Goodyear Dunlop Tires Europe B. V. (GDTE).
  • Goodyear si ponechá výhradné právo na predaj pneumatík značky Dunlop na trhu s náhradnými dielmi, ako aj na trhu s originálnym vybavením pre osobné a nákladné vozidlá, motocykle a pre trhy s pretekárskym vybavením v európskych krajinách, v ktorých je v súčasnosti výhradným dodávateľom spoločný podnik.
  • SRI získa výhradné práva na predaj pneumatík značky Dunlop v krajinách, v ktorých globálna aliancia doposiaľ nemala toto exkluzívne postavenie, ako napríklad v Rusku, v Turecku a v niektorých afrických krajinách.

Japonské Spoločné podniky

  • Spoločnosť Goodyear (v súčasnosti vlastní 25 % podiel) získa zostávajúci 75 % podiel od spoločnosti SRI v spoločnosti Nippon Goodyear Ltd., ktorá dodáva pneumatiky Goodyear na japonský trh s náhradnými dielmi.
  • Spoločnosť SRI, ktorá má v súčasnosti 75-percentný podiel v spoločnosti Dunlop Goodyear Tires Ltd., získa 25-percentný podiel od spoločnosti Goodyear. Spoločnosť Dunlop Goodyear Tires Ltd. dodáva pneumatiky Goodyear a Dunlop na japonský trh s originálnym vybavením.
  • Goodyear znovu získa výhradné práva dodávať pneumatiky Goodyear na japonský trh s náhradnými dielmi a na trh s originálnym vybavením.
  • SRI bude mať i naďalej exkluzívne práva na predaj pneumatík Dunlop na japonskom trhu s náhradnými dielmi a na trhu s originálnym vybavením.

Finančné podmienky dohody

Podľa podmienok dohody Goodyear zaplatí spoločnosti SRI 271 miliónov dolárov po ukončení transakcie, ktoré sa očakáva vo štvrtom štvrťroku r. 2015. Transakcia nemá vplyv na finančné ciele spoločnosti Goodyear stanovené pre roky 2015 a 2016, či na alokačný plán kapitálu. Tieto výdavky sú zahrnuté v čiastke približne 600 miliónov dolárov určených na reštrukturalizáciu v rámci alokačného plánu kapitálu. Okrem toho bude Goodyear splácať spoločnosti SRI už existujúci dlh vo výške približne 55 miliónov dolárov v priebehu troch rokov od dňa uzavretia dohody. V dôsledku tejto dohody predá Goodyear svojich 3,4 miliónov kmeňových akcií spoločnosti SRI. Spoločnosť Goodyear očakáva, že transakcia prispeje v prvom štvrťroku 2016 k zvýšeniu ich príjmov, ktoré sa týkajú najmä odpredania menšinového podielu v GDTE. Podľa operačného plánu spoločnosti na rok 2015 by mal byť ročný prínos po upravení čistého zisku približne od 40 do 50 miliónov dolárov (15 až 18 centov za akciu).

Transakcia podlieha obvyklým odkladacím podmienkam, vrátane prijatia regulačných schválení, rovnako ako dosiahnutie pracovnej dohody spoločnosti SRI s odbormi továrne Tonawanda spoločnosti United Steelworkers.