Na Slovensko prichádza unikátny program, ktorý dokáže odhaliť športový talent u dieťaťa.

Každý rodič chce, aby sa jeho dieťa vo voľnom čase venovalo aktivitám, ktoré mu budú prospievať a zároveň prinášať radosť. A práve tu nachádza svoje uplatnenie program SportAnalytik. Tento unikátny diagnostický systém dokáže na základe hravého testovania za jedno predpoludnie odhaliť u každého dieťaťa jeho prirodzené športové vlohy a zároveň rodičom presne odporučí najvhodnejšie športy, v ktorých má dieťa potenciál prirodzene napredovať a vytrvať.

Občianske združenie SportAnalytik spustilo na Slovensku pilotnú fázu organizácie športových dní pre verejnosť, počas ktorých prebieha v rámci skupín prihlásených detí okamžitá diagnostika. Partnerom týchto hravých športových podujatí pre celé rodiny je slovenský výrobca moderných funkčných potravín pre širokú športujúcu verejnosť, spoločnosť Max Sport.

Mnohí rodičia, ktorí chcú viesť svoje deti k pohybovým aktivitám, veľakrát nevedia, na aký šport má ich dieťa prirodzený talent. Výsledkom je, že svoje dieťa zapíšu na šport, ktorému sa venuje najviac ich rovesníkov. Iní sa snažia prostredníctvom svojich detí plniť svoje vlastné sny a vedú ich ku športu, ktorý oni sami v mladosti zameškali, a ktorý nie je pre dieťa vhodný. Tieto pokusy sa väčšinou končia tak, že šport deti prestane baviť a skôr či neskôr sa mu prestanú venovať.

Občianske združenie SportAnalytik prináša na Slovensko unikátny program, ktorý dokáže pomôcť deťom a ich rodičom pri výbere športu, pre ktorý má dieťa predpoklady. Táto metóda je založená na licencii kanadského programu predstaveného v rámci Olympijských hier vo Vancouveri v roku 2010, ktorého úspešnosť bola doposiaľ preverená už na viac ako 100 000 testovaných deťoch.

„Sme presvedčení, že voľba toho pravého športu už v útlom veku je pre fyzický aj osobnostný rozvoj detí kľúčová. Náš program má ambíciu pomôcť deťom na Slovensku, aby sa mohli v živote venovať tomu, čo ich baví a na čo majú prirodzené predpoklady a vlohy,“ hovorí Martin Hlôška z občianskeho združenia SportAnalytik a dodáva: „Naším poslaním nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale prinášať každému dieťaťu radosť z objaveného športového nadania. Z našich skúseností vieme, že u každého dieťaťa sa nájde aktivita, na ktorú má talent. To nám umožňuje motivovať všetky deti, aj tie, ktoré majú problémy s nadváhou a myslia si, že sa na žiadny šport nehodia.“

Ako prebieha testovanie

SportAnalytik je program určený deťom vo veku 5 – 15 rokov, ktorý formou jednoduchého testu rozozná ich fyzické predpoklady a odporučí im najvhodnejšiu športovú disciplínu. Testovanie prebieha počas športového podujatia, tzv. športového dňa, v rámci ktorého prechádzajú deti v kolektíve pod dohľadom odborníkov spolu ôsmimi zábavnými disciplínami, ako sú napr. beh na 30 metrov, hod basketbalovou loptou či člnkový beh. Tie odhalia ich fyzické dispozície, akými sú rýchlosť, obratnosť, výbušnosť alebo vytrvalosť. Zistené výkony sú najprv individuálne vyhodnotené pre každé dieťa a následne sú porovnávané s nárokmi jednotlivých športov. „Rodičia detí, ktoré program absolvujú, dostanú report, v ktorom sa dozvedia, ako sú na tom ich deti v porovnaní so svojimi vrstovníkmi a aké sú ich silné stránky. Získajú taktiež odporúčania piatich bežných a piatich alternatívnych športov spolu s tipmi na konkrétne športové oddiely v mieste ich bydliska. Tento program je veľmi praktický a výrazne pomáha rodičom vyvarovať sa chybných rozhodnutí vo vedení svojich detí ku športu, ktorých som bol počas môjho profesionálneho pôsobenia častokrát svedkom,“  vysvetľuje Martin Hlôška, držiteľ šiestich zlatých medailí z Majstrovstiev SR v karate a profesionálny tréner s viac ako 20-ročnou praxou.

Parterom OZ SportAnalytik, ktorý participuje na realizácii podujatí športových dní pre rodičov a deti, sa stala firma Max Sport, slovenský výrobca zdravších snackov a sladkostí pre aktívnych dospelých aj deti. „Vnímame ako veľmi potrebné viesť mladú generáciu v našej krajine k športu a pohybu. Sme presvedčení, že s ním prichádza zdravie a radosť do života jednotlivcov aj celej našej spoločnosti. Je úžasné získať hneď pri svojom štarte jasné usmernenie, v ktorej oblasti má dieťa svoj prirodzený talent a ktorý šport má potenciál dlhodobo definovať jeho telesný aj osobnostný rozvoj. Sme hrdí na to, že môžeme byť partnerom unikátneho projektu, ktorý dokáže takto pomôcť každému dieťaťu,“ hovorí Martin Poledna, konateľ spoločnosti Max Sport, ktorá sa svojimi produktami vyvíjanými pod dohľadom nutričných expertov pomáha starať o to, aby mali deti počas prebiehajúcich testovaní dostatok energie k športovým výkonom.

V rámci pilotnej fázy projektu prebehli v Bratislave doposiaľ dva športové dni zamerané na testovanie talentov, ktorých sa zúčastnilo spolu približne 50 registrovaných detí. Ďalšie stretnutie otvorené pre širokú verejnosť sa koná v bratislavskej športovej hale Elán v sobotu, 20. júna dopoludnia. Záujemcovia o diagnostiku talentu svojho dieťaťa sa naň majú možnosť zaregistrovať prostredníctvom stránky www.sportanalytik.sk. Po vyhodnotení pilotnej fázy je plánované ďalšie rozšírenie programu od začiatku septembra tohto roka.