L’Oréal postupne zavádza zamestnanecký program Share & Care na podporu sociálneho zabezpečenia, zdravia a rodičovstva.

Spoločnosť L’Oréal prichádza s novým zamestnaneckým programom zameraným na sociálne zabezpečenie zamestnancov, na ich zdravie, rodičovstvo a kvalitu pracovného života, ktorý implementuje v 68 krajinách po celom svete, vrátane Českej republiky a Slovenska. Jednotlivé body tohto programu sú zavádzané postupne, cieľovým dátumom je koniec roka 2015.

Najdôležitejšou oblasťou, v ktorej sa skupina L’Oréal angažuje, je zdravie a sociálne zabezpečenie. K už zavedeným príspevkom na dôchodkové poistenie a očkovanie spoločnosť pripravila doplnkový systém životného poistenia, ktorý umožní tzv. Odškodnenie rodinným príslušníkom v prípade smrti zamestnanca. Tento benefit spoločnosť zaviedla už pred tromi rokmi v niekoľkých krajinách a napr. v roku 2012 vyplatilo 7 krajín rodinám zosnulých zamestnancov mzdu zodpovedajúcu 24 mesiacom. Ďalej L’Oréal ponúkne poistenie trvalej invalidity. Cieľom je dosiahnuť tento štandard vo všetkých 68 krajinách do konca roka 2015.

„Aj napriek tomu, že žijeme v modernej dobe, k zdravotnej starostlivosti má prístup len 39% celosvetovej populácie. Túto situáciu program „Share & Care“ významne ovplyvní,“ hovorí Lucie Loukotová, HR manažérka L’Oréal pre Českú republiku a Slovensko, a dodáva: „Je to jediná celosvetová spoločenská iniciatíva, ktorá komplexne a systematicky zavádza štyri piliere – sociálne zabezpečenie, zdravie, rodičovstvo a kvalitu pracovného života a sme pyšní, že ju môžeme úspešne uvádzať aj našich krajinách.“

Ďalší prínos zaznamenajú predovšetkým zamestnané ženy, ktoré v prípade odchodu na materskú dovolenku budú poberať počas prvých 14 týždňov plný plat. V súčasnej dobe toto platí v 54 krajinách sveta, vrátane Českej republiky a Slovenska. Naopak zamestnankyne, ktorým už rodičovská dovolenka skončila, môžu využiť firemný škôlku, ktorá im zaručí väčšiu flexibilitu v pracovnom prostredí.

Sociálne zameranie programu je súčasťou štyroch oblastí zdokonalenia, ktoré predstavil generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Jean-Paul Agon pri uvedení záväzkov udržateľného rozvoja „Sharing Beauty With All“:  „Pomocou programu Share & Care chceme rozšíriť hospodársky pokrok spoločnosti aj do sociálnej oblasti, pretože práve zamestnanci sú tým hnacím motorom nášho pokroku.“

Unikátny program sa tiež zaoberá prevenciou a tzv. Kvalitným pracovným prostredím. Preto spoločnosť pravidelne organizuje workshopy na stress management, pravidelné lekárske prehliadky vrátane kontroly materských znamienok alebo zamestnanecké teambuildingy a aktivity vedúce k stmeľovaniu kolektívu. V rámci programu tiež L’Oréal vybudoval Cafetériu, čiže miesto, kde sa zamestnanci môžu stretávať, organizovať schôdzky či relaxovať, a to ako v Prahe, tak aj v Bratislave.