AudaFlow – automatizovaná komunikácia pri likvidácii poistných udalostí.

Služba AudaFlow od Audatexu zrýchľuje proces likvidácie škôd na vozidlách z dní na hodiny.

Spoločnosť Audatex Slovakia, významný hráč na poli IT riešení pre oblasť automobilového priemyslu a poisťovníctva, predstavuje on-line službu AudaFlow, ktorá zjednodušuje, sprehľadňuje a zrýchľuje komunikáciu medzi poisťovňou a servisom pri riešení poistných udalostí na vozidlách a skracuje proces likvidácie poistnej udalosti, a teda i dobu potrebnú k oprave vozidla z niekoľkých dní na niekoľko hodín. Najviac z toho ťaží koncový zákazník (poistený klient a majiteľ vozidla).

Služba je založená na rýchlej a transparentnej on-line výmene štruktúrovaných dát medzi všetkými užívateľmi a externými partnermi a zaznamenávaní všetkých udalostí v jednom prostredí (platforme AudaNet), čo eliminuje chyby, obmedzuje podvody a výrazne skracuje celý proces vybavenia poistnej udalosti. Nahrádza dosiaľ stále používané neefektívne a pomalé vybavovanie a likvidáciu škôd na vozidlách založených na zložitej administratíve, listoch, dvojitých kalkuláciách, návštevách a fotení, a zdĺhavej emailovej a telefonickej komunikácii medzi zmluvným servisom a poisťovňou (likvidátorom). V ideálnom prípade môže pri použití služby AudaFlow zákazník ešte v ten istý deň odísť s kompletne opraveným vozidlom, pričom nemusí čakať na vybavenie formalít medzi servisom a poisťovňou. Komunikačná služba AudaFlow je prvou úplne funkčnou službou svojho druhu na trhu a vďaka on-line vstupu všetkých partnerov do jednej kalkulácie poistnej udalosti nemá na slovenskom trhu konkurenciu. „Vďaka službe AudaFlow a komunikácii na platforme AudaNet je proces vybavenia poistnej udalosti výrazne rýchlejší, transparentnejší, prehľadnejší a jednoduchší pre všetkých užívateľov. Ťažia z toho všetky zainteresované strany teda servis, poisťovňa, importér vozidiel/lakov/dielov a najmä koncový zákazník, čiže vodič a majiteľ vozidla,“ popisuje Miroslav Richter, obchodný riaditeľ Audatex Slovakia (Audatex, AUTOonline, IBS Automotive) CZ & SK.

Pozitívne reakcie a očakávania vyjadrujú po zavedení služby AudaFlow tiež zástupcovia poisťovní, zmluvných servisov a importérov. “Očakávame, že komunikácia v oblasti likvidácie poistných udalostí s našimi  zmluvnými servismi ako aj komunikácia v rámci subjektov koncernu VIG sa po úplnej implementácii služby AudaFlow do našich procesov značne zrýchli a tým sa i skráti doba likvidácie poistných udalostí“, očakáva napr. Mgr. Peter Ďurík , riaditeľ Úseku likvidácie poistných udalostí, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Jeho slová dopĺňa tiež Branislav Kostolanský, riaditeľ spoločnosti LEAS.SK s.r.o. člena skupiny MOTOR CAR GROUP: „Zasielanie kalkulácií prostredníctvom AudaFlow je moderné riešenie urýchľujúce ako internú komunikáciu medzi našimi dealermi, tak i komunikáciu s poisťovňami.“

Pred tým bol proces likvidácie poistnej udalosti (PU) nasledovný:

* nahlásenie PU na poisťovňu zákazníkom

* vykonanie obhliadky poisťovňou na jej obhliadkových miestach, vykonanie obhliadky priamo u klienta  alebo smerovanie zákazníka do zmluvného servisu  (zápis o poškodení, kalkulácia, nafotenie poistnej udalosti)

* administratíva (podklady, krycí list)

* návšteva technika v servise (napr. Doobhliadka, fotodokumentácia, došetrenie škody)

* prijatie vozidla pracovníkom servisu do opravy(kalkulácia, fotografie)

* porovnávanie kalkulácie servisu vs. kalkulácia poisťovne (maily x telefóny x doobhliadka likvidátora)

* oprava a odovzdanie vozidla zákazníkovi

Celkový priemerný čas celého procesu (bez výplaty poisťovne servisu): 3-7 dní

Zmeny pri použití komunikácie pomocou AudaFlow:

* jedna jediná kalkulácia PU, do ktorej vstupujú všetky strany a každý ju môže upraviť (všetky zmeny zaznamenané a vedená história kalkulácií)

* už žiadne porovnávanie dvoch kalkulácií (predtým PDF e-mailom, teraz on-line)

* v rámci kalkulácie on-line uložená i kompletná fotogaléria prípadu vrátane zápisu o poškodení

* v prípade zmluvného servisu, ktorý vykonáva aj obhliadky pre poisťovňu,  nie je potrebná prítomnosť technika/likvidátora

* likvidátor/poisťovňa nemusí počítať svoju kalkuláciu – vytvorí ju servis a poisťovňa iba kontroluje/upravuje

* všetky PU uložené vrátane všetkých príloh a fotografií s on-line prístupom pre obe strany

* možnosť automatizácie kontroly/automatického schvaľovania výplaty poistného plnenia pre poisťovňu vďaka AudaAudit (automatická kontrola pravidiel)

Celkový čas celého procesu (bez výplaty poisťovne servisu): Niekoľko hodín.

„Pri použití služby AudaFlow zákazník iba príde do svojho servisu, autorizovaného alebo neautorizovaného, servis za neho nahlási škodu, obdrží prípad z poisťovne prostredníctvom AudaFlow a okamžite začína riešiť celý proces likvidácie. Pokiaľ má servis diely skladom, zákazník môže ešte v ten istý deň odísť s kompletne opraveným vozidlom a kompletná administratíva medzi servisom a poisťovňou je už vybavená,“ vysvetľuje Miroslav Richter z Audatexu.IMG_5173_

Službu AudaFlow v súčasnej dobe používajú na slovenskom trhu autorizované i neautorizované servisy, niekoľko poisťovní ako Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. (s integráciou na ProLik), Generali Poisťovňa, a.s. a Koncern Vienna Insurance Group (VIG), importéri vozidiel, dielov a lakov ako BMW, Mercedes- Benz cez LEAS.SK, Scania a Auto-Kelly.

„V tomto roku očakávame implementáciu našej služby u niekoľko ďalších poisťovní, importérov a tým i prepojenie ďalších servisov.“ uzatvára Miroslav Richter. Softwarové riešenia a služby Audatex používajú výrobcovia a dovozcovia automobilov, poisťovne, servisy, leasingové a finančné spoločnosti a ich dodávatelia v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. V Slovenskej republike využívajú služieb Audatexu okrem iného všetky poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie motorových vozidiel, väčšina výrobcov a dovozcov automobilov, a zároveň väčšina autorizovaných i neautorizovaných servisov a lakovní. Spoločnosť je súčasťou skupiny Solera Holdings, predného poskytovateľa softwaru a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh vrátane neživotného poistenia.

Viac informácií o službe AudaFlow na: http://www.audatex.sk/produkty/