Súťaž o Zlatý Bažant Marcové

Zlatý Bažant Marcové, niekde nazvané aj Maerzen, je pripomienkou tradičného pivovarníckeho remesla z Bavorska, ktorého história siaha do 16. storočia. Označenie „Märzen“ alebo „Marcové“ pochádza z obdobia, kedy bolo možné variť pivo iba počas studených mesiacov v roku.

ZB_4pack_marcove_resV tomto období boli posledné várky piva pivovarníckej sezóny práve v marci uložené v tmavých a studených pivniciach alebo jaskyniach. Tak si mohli milovníci piva vychutnávať svoj Märzen aj počas letných mesiacov. Dodnes je Märzen pivom, ktoré otvára v nemecky hovoriacich krajinách jesennú oslavu piva Oktorberfest. Zlatý Bažant Marcové je lahodný polotmavý ležiak, ktorý obsahuje jačmenný slad bavorského typu, ktorému vďačí za svoju tmavú jantárovú farbu a príjemnú sladovú chuť.

Pre milovníkov zlatého moku je Zlatý Bažant Marcové k dispozícii ako limitovaná edícia  v štvorbalení 0,5l fliaš, a vo vybraných puboch je počas jari špeciál dostupný aj ako čapovaný.

Portál vkocke.sk vyhlasuje súťaž práve o 3 štvorbalenia tohto špeciálu. Ak ich chcete získať a pochutnať si na lahodnom moku z dielne hurbanovského pivovaru, stačí zodpovedať jednoduchú otázku:

Otázka:
Z ktorého storočia pochádza tradícia varenia piva „Märzen“, ktorú značka Zlatý Bažant oživila výrobou pivného špeciálu Zlatý Bažant Marcové?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.skdo 15. apríla 2015. Ako predmet správy použite „súťaž – pivo“. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 20. apríla.

Výhercovia:

  • Tomáš Lukáč, Bratislava
  • Jana Záhorská, Zvolen

 

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaž  je realizovaná v termíne od 30.3.2015 do 15.4.2015. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.