SPOLOČENSKÉ HRY VÝRAZNE OVPLYVŇUJÚ VÝVOJ DETÍ

Vďaka nim rozvíjajú svoje schopnosti a naučia sa prijať prehru

Opýtali sme sa pani Janky Karáskovej zo spoločnosti Piatnik Praha, akú úlohu zohrávajú spoločenské hry vo vývoji psychiky.

Hry sú dôležitou súčasťou ľudského života, keďže zastávajú významnú úlohu vo vývoji psychiky. „Mnohé historické pramene dokazujú, že hrami sa ľudia zabávali už veľmi dávno. A nielen to, v starovekom Ríme sa stali súčasťou výchovy a vzdelávania. Do pedagogickej sústavy ich zaradil samotný Ján Amos Komenský, ktorý sa im venoval aj vo svojich dielach,“ hovorí Jana Karásková zo spoločnosti Piatnik Praha, ktorá vyrába mnohé celosvetovo obľúbené spoločenské hry.

Detské hry a ich rozdelenie

Nemecká psychologička Charlotte Bühlerová rozdelila hry do troch kategórií. Do prvej patria tzv. funkcionálne hry, ktoré sa zakladajú na činnostiach spôsobujúcich dieťaťu radosť. Ďalšiu kategóriu tvoria hry fikcionálne (napríklad hra na lekára a chorého). Tie napomáhajú rozvoju intelektových funkcií v rámci spoločenskej činnosti. Posledná kategória zahŕňa konštrukčné hry, ktoré podporujú rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, trpezlivosti a vytrvalosti. Dieťa v nich realizuje svoje momentálne nápady, ale aj vedomosti, schopnosti a zručnosti a zároveň si ich aj rozvíja.

Hry ako vzdelávací prostriedok

Zaradenie hier do výchovného a vzdelávacieho procesu môže výrazne pomôcť pri vysvetľovaní či upevňovaní učiva u detí. Podľa uznávaného slovenského psychológa Mirona Zelinu sú pre ľudskú motiváciu hnacím motorom city, ktoré zohrávajú významnú rolu práve v didaktickej hre. Didaktická hra má tiež výrazný vplyv na rozvoj poznávacích funkcií žiaka, ktorý tak získava zručnosti pri riešení rôznych problémových situácií. Dieťa je nútené rešpektovať pravidlá hry, čo podporuje jeho socializáciu. Má tak možnosť spoznať svoje vlastné schopnosti a porovnávať ich so schopnosťami svojich spolužiakov. Pre rozvoj detskej emocionalizácie majú osobitný význam súťažné hry. Na jednej strane je u detí potrebné maximálne nasadenie, na druhej strane je dôležité u nich pestovať zmysel pre „fair play“ s cieľom zvládnuť prehru či vyjadriť úctu k tomu, kto ich porazil.

Hra dokáže deti aktivizovať, udržať ich záujem či dosiahnuť u nich vyšší výkon. A to všetko sa deje u detí spontánne. Kolektívne hry ich spájajú, no zároveň poskytujú možnosť vyniknúť a prebúdzajú v nich sociálne cítenie. „Zásadou hry je dodržiavať jej pravidlá, hrať čestne, naučiť sa prijímať porážky i víťazstvá. Kto sa tomu naučí v hre, ľahko to potom dokáže i v živote,“ dopĺňa Jana Karásková.

Spoločnosť Piatnik sa venuje výrobe hracích kariet, spoločenských hier a skladačiek puzzle. Medzi jej najznámejšie produkty patrí celosvetovo obľúbená hra Activity. Vďaka 190-ročným skúsenostiam pri výrobe hier či kariet spája tradíciu s modernými technológiami a využíva len tie najkvalitnejšie materiály. S celosvetovou ročnou produkciou 25 miliónov hracích kariet, 1 miliónom stolových hier a 1 miliónom skladačiek puzzle dokazuje, že spoločenské hry nestratili nič na svojej príťažlivosti. Prostredníctvom siete exkluzívnych partnerov spoločnosť Piatnik pôsobí v 60 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na www.piatnik.cz.

 

COMMENTS

  • <cite class="fn">Olivie</cite>

    Hi my name is Olivie and I just wanted to drop you a quick note here instead of calling you. I discovered your SPOLOČENSKÉ HRY VÝRAZNE OVPLYVŇUJÚ VÝVOJ DETÍ | VKOCKE.sk page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a popular website is making sure the visitors you are getting are interested in your niche. There is a company that you can get targeted traffic from and they let you try their service for free for 7 days. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my site. Visit them here: http://esyok.com/shirt/b9

Comments are closed.