Finančná pomoc klinikám, ktoré zachraňujú životy detí.

Hostia Plesu v opere prispeli na prístrojové vybavenie

Dobročinný Ples v opere opäť potvrdil, že je výnimočným podujatím, ktoré v sebe spája spoločenskú eleganciu, kultúrne hodnoty aj vôľu hostí pomáhať iným. Tento rok putuje pomoc na miesta, kde skúsení lekári dennodenne zachraňujú životy našich detí. Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny si prerozdelia 220 755 eur.

Jedno z najprestížnejších spoločenských podujatí sa aj tento rok konalo v jedinečných priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla, kde sa stretli významné osobnosti z oblasti kultúry, vedy, výskumu, medicíny, športu či hospodárskeho života.

Jubilejný 15. ročník Plesu v opere hostil tristo párov, pričom každá vstupenka bola spojená s príspevkom na dobročinný účel vo výške 500 eur. Mnohí hostia sa opäť rozhodli prispieť ešte vyššou sumou, ako bol stanovený príspevok. Vďaka tomu si štyri kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny prerozdelia krásnu sumu, 220 755 eur. Finančná pomoc hostí Plesu v opere bude použitá na zlepšenie prístrojového vybavenia týchto kliník.

„Existujú zariadenia, ktoré sú špecifické pre určitý typ ochorenia, alebo pre určitý typ detí. Tie sa vyskytujú v rámci klinickej praxe menej často ako všetky ostatné diagnózy, s ktorými sa stretávame. Čiže pomoc v podobe príspevku na tieto špeciálne prístroje je rozhodne obrovská a v klinickej praxi veľmi cenená,“ vysvetlil MUDr. Marián Hargaš, zástupca prednostu Oddelenia anestéziológie Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a DFNsP Bratislava a hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú anestéziológiu a intenzívnu medicínu.

Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré poskytujú najvyšší stupeň špecializovanej starostlivosti pre detských pacientov, máme na Slovensku štyri: v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Každá z nich v priemere ročne hospitalizuje od 350 do 700 pacientov vo veku od 0 do 19 rokov. Ide o detských pacientov so závažnými traumami, poraneniami lebky a mozgu, mnohopočetnými zlomeninami, poraneniami hrudníka, brušných orgánov a panvy, akútnymi respiračnými zlyhaniami, úrazmi, otravami, novorodencov s vrodenými vývojovými chybami, ale aj pacientov v procese onkologickej liečby a po transplantácii kostnej drene pri zhoršení ich zdravotného stavu.

Ples v opere systematicky rozvíja svoju charitatívnu činnosť. „Tešíme sa, že naši vzácni hostia oceňujú dobročinný rozmer Plesu a veľakrát štedro prispievajú nad rámec ceny vstupného. Ples v opere je unikátnym charitatívnym podujatím, kde sa počas jediného večera dokáže vyzbierať výnimočne vysoká suma. Od roku 2010 sa nám vďaka jeho hosťom podarilo prekročiť magickú hranicu vyzbieraných prostriedkov – spolu je to už vyše milión eur,“ informovala Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Finančný výťažok od hostí Plesu v opere bol v minulosti použitý na podporu Detského kardiocentra, kultúrne podujatia pre znevýhodnených občanov a tiež predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

O Plese v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Po pätnástich rokoch predstavuje Ples v opere nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.

Ples v opere našiel svoje miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Plesu sa opätovne dostalo tej cti, že nad ním prevzala záštitu Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky. Ples v opere každoročne poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, aj hospodárskeho života