Nízkokalorická Margherita alebo zaznávaná Hawai?

Prvá pizza, ako ju poznáme dnes, vznikla naozaj v Taliansku, v oblasti Neapole okolo roku 1000, ako pokrm chudobných roľníkov. Lenže paradajky sa na pizzu dostali až po roku 1531, keď ich do Európy doviezli španielski dobyvatelia.

Dnešná príprava pizze sa od tej pôvodnej obohatila aj o prípravu z bezlepkového cesta, sladkého cesta, cesta zo špaldovej či inej múky. Zo začiatku sa na pizzu vôbec nedávala paradajka. Až v druhej polovici 18. storočia sa v kuchárskych knihách prvý krát spomína paradajková omáčka, ale na pizzu sa dostala až koncom 19. storočia.

Ako si pripraviť tento milovaný pokrm, keď práve držíte diétu? Nízkosacharidová (keto diéta) sa teší veľkej obľube aj u nás. Obmedzenie príjmu sacharidov už nie je také ťažké ako pred niekoľkými rokmi. Teraz už si môžeme dopriať viac a viac potravín v nízkosacharidovom variante. Ani pizza nie je výnimkou. Pridajte si na ňu obľúbenú zeleninu, syr, kokteilové párky či jemne pikantné mexické chorizo, ale ideálny korpus na pizzu už nehľadajte. Máte ho priamo pred sebou!

Predstavujeme nízkoenergetický hotový korpus na pizzu Pizza base so zníženým obsahom cukru a tuku a zvýšeným obsahom bielkovín. Dokonca bez vajec a laktózy. Na pizzovom korpuse Pizza base si pochutia vegetariáni, ba aj vegáni.Nízkosacharidový korpus na pizzu si môžete zakúpiť na www.prodietix.sk.

Súťažná otázka: napíšte, koľko gramov sacharidov môžete denne jesť, aby ste sa dostali do ketózy?

1) menej ako 60 gramov

2) menej ako 50 gramov

Správnu odpoveď nájdete v článku Keto diéta, ketogénna diéta, ketóza. Vyznáte sa v tom?

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 29.7.  2023. Ako predmet správy použite “Keto

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.