Z teplomerov vedú digitálne kontaktné, hneď po nich sklenené lekárske, ukázal prieskum

Prieskum, ktorý mapoval spotrebiteľské správanie v oblasti zdravotníckych potrieb pre domácnosť na Slovensku, realizovala v minulom roku pre spoločnosť HARTMANN – RICO agentúra FOCUS. V segmente domácich tlakomerov išlo o vzorku 583 respondentov starších ako 45 rokov, pri teplomeroch bol prieskum zameraný na celú dospelú populáciu a otázky zodpovedalo 1027 respondentov. Prieskum sa zaoberal nielen tým, aké druhy tlakomerov a teplomerov ľudia doma najčastejšie majú, ale aj aké sú kritériá ich výberu.

Z odpovedí respondentov nad 45 rokov vyplynulo, že domáce ramenné tlakomery sú neoddeliteľnou súčasťou domácich lekárničiek u 74 percent z nich. „Osemnásť percent, teda necelá pätina opýtaných,  potom používa tlakomery zápästné. Zvyšné riešenia zahŕňajúce prstné tlakomery, smart hodinky či zariadenia kombinujúce meranie tlaku s EKG využíva len zlomok opýtaných,“ uviedla Helena Jedličková, Brand Manager HARTMANN – RICO v oblasti domácej diagnostiky.

Najdôležitejším kritériom pre výber tlakomeru je podľa respondentov jednoduchosť používania. Ako ďalšie hlavné atribúty potom ľudia nad 45 rokov uvádzali spoľahlivosť, pohodlné a šetrné meranie, dobrý záručný aj pozáručný servis a kvalita výrobku. „Z prieskumu tiež vyplynulo, že ľudia pri výbere domáceho tlakomera zohľadnujú aj samotnú značku – tá by podľa ich odpovedí mala byť zameraná na potreby ľudí, empatická a dôveryhodná,“ doplnila Helena Jedličková.

V segmente teplomerov pokrývali otázky celú dospelú populáciu. Z odpovedí vyplynulo, že najčastejšie používaným typom sú digitálne kontaktné teplomery, ktoré má doma 71 percent respondentov. Sklenený lekársky teplomer vlastní 53 percent slovenských domácností. Nižšie zastúpenie majú infračervené riešenia – infračervený bezkontaktný teplomer uviedlo 18 percent respondentov, 13 percent potom používa infračervený kontaktný teplomer do ucha alebo na čelo.

„Z pohľadu kritérií, ktoré zohrávajú úlohu pri výbere teplomera, vedie u respondentov jednoznačne  spoľahlivosť nasledovaná vysokou presnosťou. Dôležitá je tiež jednoduchosť používania, vysoká kvalita, pohodlnosť a šetrnosť merania či dobrý pomer cena-kvalita. Pre respondentov bolo tiež dôležité, aby išlo o dôveryhodnú značku zameranú na potreby ľudí,“ priblížila Brand Managerka spoločnosti HARTMANN – RICO.

Za najmenej dôležité potom naopak respondenti považujú funkciu merania teploty predmetov a miestnosti, či danú značku teplomera používa ich lekár v ordinácii alebo či sa jedná o značku prémiovú.