Aj ročné vyúčtovanie môže byť dôvodom na zmenu správcu

Pomaly, ale isto sa pre všetkých majiteľov bytov blíži čas, keď im budú chodiť ročné vyúčtovania. Ak vám pravidelne vychádzajú na ročnom vyúčtovaní nedoplatky, rozhodne nepatrí medzi dokumenty, ktoré obdržíte s radosťou.

Správca musí vedieť vysvetliť akúkoľvek nejasnosť na ročnom vyúčtovaní

Ročné výučtovanie je pomerne zložitý dokument a množstvo ľudí sa v ňom nevyzná. Tu by mal však prichádzať na rad správca bytového domu a vedieť prípadné nejasnosti vysvetliť. „By mal“ hovoríme úmyselne. Nie vždy sa to tak totižto deje.

Investovali ste do kvalitnej umývačky riadu Miele a iných úsporných spotrebičov, ale na vašom vyúčtovaní sa to vôbec neprejavilo? Každoročne máte problém s porozumením ročnému vyúčtovaniu? Nevie alebo nechce vám správca adekvátne vysvetliť spôsob výpočtu ročného vyúčtovania? A sú v podobnej situácii aj vaši susedia?

Ak ste na vyššie uvedené otázky odpovedali vždy „áno“, problém nemusí byť vo vás a vašich susedoch. Naopak, mali by ste dať spolu so susedmi „hlavy dokopy“ a zvážiť prechod na inú správcovskú spoločnosť. Nie je to síce úplne jednoduchý proces, ale dá sa to.

Ako odvolať aktuálneho správcu?

Absolútne kľúčové pre úspešnú výmenu správcu bytového domu je, aby mal tento krok (aktívnu) podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov. Ak takáto podpora vo vašom bytovom dome nie je, iba by ste strácali čas.

Odvolať aktuálneho správcu je možne na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov práve spomínanou nadpolovičnou väčšinou. Áno, schôdzu zvoláva správcovská spoločnosť, ale ak by vám chcela v tomto komplikovať jej vlastné odvolanie, môžu po 15 dňoch od požiadania zvolať schôdzu aj majitelia (na tento krok stačí 25 % podpisov).

Aby schôdza prebehla hladko, je dobré zaradiť do programu len jeden hlavný bod, ktorým je práve odvolávanie súčasného správcu. Na samotnej schôdzi následne dbajte o to, aby boli v poriadku všetky náležitosti ako sú prezenčná listina, overovatelia, zapisovatelia a podobne. A hlavne si kópiu zápisnice nechajte ak by sa originál „stratil“.

 

Zdroj obrázka:
Autor: fizkes / Shutterstock.com