Stačí sa rozhodnúť a kilá zmiznú samé

Potrebujete schudnúť, ale bojíte sa nepohodlia, hladu a cvičenia? Podobné pocity zažíva väčšina ľudí, ktorí o chudnutí premýšľajú. Práve preto KetoMix diéta úspech. Nič takého vás s ňou totiž nečaká. Poďte sa s nami na túto diétu pozrieť zblízka.

Dôležité je chudnúť tuk a nie svaly

Problémom väčšiny redukčných diét je fakt, že pri nich telo stráca až 40 % svalovej hmoty. Svaly sú však hlavným spaľovačom tukov. Telo sa preto po ukončení diéty nedokáže, vďaka úbytku svalov, vysporiadať s rovnakým množstvom energie ako pred diétou, takže logicky prichádza jojo efekt. KetoMix diéta je však založená na úplne inom princípe. Pri jej dodržiavaní chudnete len vaše tukové zásoby a väčšina vašej svalovej hmoty zostáva zachovaná.

Strážte si príjem cukru

KetoMix využíva jednoduchý princíp chudnutia, ktorý funguje na každého, bez rozdielu veku či pohlavia. Keď kontrolovane obmedzíte vo svojom jedálničku príjem sacharidov, v tele nastane prirodzená biochemická reakcia. Chýbajúce cukry začne telo nahrádzať ketolátkami, ktoré si telo vytvára z uloženého tuku. To znamená – obmedzíte cukry, a ak máte zásoby tuku, telo ketolátky využije ako náhradný  zdroj energie. Práve preto chudnete len tuk a nie svaly a vaše kilá začnú ubúdať. Rýchlo a bez najmenšej námahy.

KetoMix diéta vám poskytne všetko, čo na chudnutie potrebujete

Ak chcete chudnúť naozaj efektívne a bez toho, aby ste pravidlá diéty museli zdĺhavo študovať, zverte sa do rúk odborníkov. KetoMix diéta vám poskytne jedlá na celú dobu chudnutia a ešte k tomu budete mať po ruke výživových odborníkov, ktorý ochotne poradia.

Prečo chudnúť s KetoMixom?

  • Schudnete rýchlo, pohodlne, bez hladovania a cvičenia.
  • Chudnutie je rýchle a bez jojo efektu.
  • KetoMix jedlá neobsahujú pridané glutamany a chemické prísady.
  • Jedlá sú vhodné aj pre celiatikov a vegetariánov.
  • Získate zadarmo podporu výživových poradcov, a to počas celej diéty.
  • Informácie a všetko potrebné na diétu nájdete ketomix.sk.
  • Jedlá objednáte z pohodlia domova a diskrétne dorazia až k vám. 

Radi by ste KetoMix diétu na začiatku roka vyskúšali, alebo ju chcete dopriať niekomu pod vianočný stromček? Zasúťažte si s nami o ochutnávkový balíček značky KetoMix.

Všetky informácie nájdete na www.ketomix.sk

Súťažná otázka:

Na akom princípe je založená diéta od Ketomixu.

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 31. 12.  2022. Ako predmet správy použite “Ketomix, Vianoce

Vylosovaný bude jeden výherca.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.