Pôvod a liečenie poruchy pozornosti – Rozptýlená myseľ

Po úspešnom titule Keď telo povie nie prináša vydavateľstvo Noxi ďalšiu knihu svetoznámeho neurológa, psychiatra a psychológa Gábora Matého s názvom  Rozptýlená myseľ  o pôvode a liečení poruchy pozornosti. Porucha pozornosti býva označovaná skratkou ADD, z anglického termínu attention deficit disorder. Maté, ktorý sám žije s diagnózou ADD, prináša na túto tému nový prístup a ponúka riešenie, ako deťom i dospelým s ADD pomôcť.

Kniha je rozdelená na sedem častí. Prvé štyri opisujú podstatu a povahu poruchy pozornosti a ponúkajú vysvetlenie jej pôvodu, zatiaľ čo posledné tri časti sa zaoberajú procesom uzdravovania. Piata časť, ktorá sa venuje poruche pozornosti u detí, nie je zameraná iba na rodičov, ale aj na dospelých, ktorí touto poruchou sami trpia, pretože poskytuje informácie potrebné na to, aby dokázali pochopiť sami seba. Podobne aj rodičia, ktorí si prečítajú kapitoly zaoberajúce sa dospelými s poruchou pozornosti, môžu získať užitočné poznatky o svojich deťoch trpiacich touto poruchou a možno aj sami o sebe.

Rozptýlená myseľ  je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o to, ako skúsenosti v detstve ovplyvňujú a formujú ďalší biologický a psychologický vývin mozgu. Okrem iného sa z nej dozvedáme, že ADD nie je dedičné ochorenie, ale reverzibilné vývojové oneskorenie,
že „rozptýlenie“ je psychologickým produktom životnej skúsenosti a tiež to, prečo sa u niektorých detí v mozgu nevyvinú oblasti zodpovedné za emočnú sebareguláciu a kontrolu pozornosti. Zároveň umožní dospelým s ADD získať lepší prehľad o ich vlastných emóciách.

Slovenský preklad Daniela Hrúziková.

Titul  ROZPTÝLENÁ MYSEĽ vychádza na 536 stranách. Odporúčaná maloobchodná cena 19,90 €.