Dokonalé novinky od Avonu

Aj tento mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o skvelé ceny od Avonu. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku a ste v hre o tieto krásne a praktické ceny.

3x Pena do kúpeľa Pink Sands + Tekutá farba na pery a líčka 2 v 1

 Pena do kúpeľa Pink Sands

Objem: 1000 ml, Bežná cena: 5,90 €

D’licious Tekutá farba na pery a líčka 2 v 1, Sweet

Objem: 5 ml, Bežná cena: 5,50 €

3 x Telový sprej Little Black Dress + Hydratačná bezoplachová starostlivosť pre oslabené vlasy

Parfumovaný telový sprej Little Black Dress

Objem: 75 ml, Bežná cena: 5,20 €

Hydratačná bezoplachová starostlivosť pre oslabené vlasy

Objem: 50 ml, Bežná cena: 5,30 €

3 x Anew Povzbudzujúca tonizujúca pleťová voda s vitamínom B3 + Hydratačný krém na ruky, lakte a chodidlá s olivovým olejom

Povzbudzujúca tonizujúca pleťová voda s vitamínom B3

Objem: 200 ml, Bežná cena: 7,90 €

Hydratačný́ krém na ruky, lakte a chodidlá s olivovým olejom

Objem: 75 ml, Bežná cena: 4,90 €

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

O aké tri novinky sa súťaží?

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. 10.  2022. Ako predmet správy použite “Avon-trio

Vylosovaní budú traja výhercovia, ktorí dostanú set kusu z každej uvedenej novinky daných produktov.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.