GEFCO predstavilo nové intermodálne riešenie tokov pre Toyota Motor Europe

Spoločnosť GEFCO, európska jednotka v logistike pre automobilový priemysel, vytvorila inovatívne riešenie pre Toyota Motor Europe. Vďaka viacročným skúsenostiam na poli multimodálnych prepráv a dizajnu kombinujúceho cestnú a železničnú dopravu Toyota Motor Europe výrazne zníži svoju uhlíkovú stopu.

Preprava automobilových dielov zo Španielska na sever Francúzska je realizovaná vo vratných boxoch, dvakrát denne, kombinovanou cestnou a železničnou dopravou. V porovnaní s predchádzajúcim riešením iba po ceste nové riešenie umožňuje Toyote výrazne znížiť uhlíkovú stopu.

Toto najnovšie logistické riešenie stavia na silnom 20-ročnom partnerstve spoločností GEFCO a Toyota Motor Europe v oblasti zásobovania výrobných podnikov vo Francúzsku, Veľkej Británii i v ďalších európskych krajinách.

Yvon Pasquiou, obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti GEFCO France, vysvetľuje: „Jednou z našich priorít je prinášať riešenia, ktoré pomôžu našim obchodným partnerom v dodávateľskom reťazci znížiť ich uhlíkovú stopu. Naše tímy, v súlade s mottom firmy GEFCO Partners, unlimited, úzko spolupracovali s tímami Toyota Motor Europe, aby pre potreby klienta navrhli na mieru logistický tok generujúci nižšie emisie CO2. Sme radi, že sme dostali príležitosť vysporiadať sa s výzvou zaviesť udržateľnejší dodávateľský reťazec a posilniť partnerstvo oboch firiem v tomto procese.“

Multimodálne riešenia spoločnosti GEFCO sú navrhované tak, aby uspokojili rastúci dopyt po logistických tokoch so zníženou CO2 stopou a súčasne s optimalizovanými časmi prepravy. Klientov zároveň chráni od dopadu rastúcich cien energií a nedostatku vodičov kamiónov na medzinárodných trasách.

O SKUPINE GEFCO

GEFCO je svetovým expertom v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom logistiky pre automobilový priemysel. Staviac na 70 rokoch skúseností, GEFCO navrhuje múdra, flexibilné riešenie pre partnerov a klientov zo všetkých oblastí priemyslu. Skupina GEFCO je prítomná na piatich kontinentoch. Na 47 svetových trhoch pre ňu pracuje celkom 15 000 profesionálov. Celkové príjmy Skupiny v roku 2019 dosiahli 4,7 miliardy eur.

www.gefco.net