Tyraniou zničil svoju rodinu aj seba

„Mramorová“ edícia vydavateľstva Slovenský spisovateľ sa rozrastá o ďalší výnimočný román. Popri nových vydaniach diel takých autorov ako je  E. M. Remarque, A. Solženicyn či J. D. Salinger do nej pribudla prvotina A. J. Cronina Klobučníkov hrad.    

Škótsky spisovateľ Archibald Joseph Cronin (1896 – 1981) obohatil zlatý fond klasickej románovej spisby o mnohé vynikajúce diela, ktoré tak ako v čase svojho vzniku i dnes uchvacujú čitateľov na celom svete. Medzi jeho najslávnejšie romány nepochybne patrí prvotina z roku 1931 Klobučníkov hrad, veľká románová kompozícia o živote a úpadku rodiny klobučníka Jamesa Brodieho, ktorá sa odohráva v malom škótskom mestečku v druhej polovici 19. storočia. Jej famózny úspech umožnil autorovi, vtedy mladému lekárovi, aby sa začal naplno venovať literárnej tvorbe. Román bol preložený do slovenčiny začiatkom 80. rokov minulého storočia a jeho nové vydanie vychádza so zámerom vrátiť meno slávneho autora do povedomia širokej čitateľskej verejnosti, odkiaľ sa v posledných desaťročiach nezaslúžene vytratilo.

Dominantnou postavou príbehu je majiteľ klobučníctva James Brodie, ktorého arogancia a nesmierna krutosť postupne zničia celú jeho rodinu aj jeho samotného.

Z anglického originálu A. J. Cronin: Hatter´s Castle, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Victor Gollancz, Ltd., London 1971, preložila Šarlota Barániková.

 

Román KLOBUČNÍKOV HRAD  vychádza na 584 stranách, odporúčaná cena 17,90  €.