Rekvalifikanti na opatrvateľa môžu získať 300 eur

Zariadenia sociálnych služieb majú nedostatok opatrovateľov. Záujemcom o toto povolanie teraz prispeje Nadačný fond HARTMANN  sumou 300 eur na rekvalifikačný kurz. Vyhodnotenie žiadostí bude 25. júna 2021.

V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku aktuálne chýba približne 25 % personálu. Z dôvodu lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádzajú slovenské opatrovateľky do zahraničia, len v Rakúsku ich pracuje viac ako 25 000. Kritickú situáciu navyše zhoršuje aj starnutie populácie. Reálne hrozí, že o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Klientmi zariadení sociálnych služieb sú prevažne ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a vážnejšími diagnózami. Vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko potrebuje urgentne nových kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v slovenských zariadeniach sociálnych služieb.

S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb zakladá spoločnosť HARTMANN-RICO svoj nadačný fond. Nadačný fond HARTMANN bude prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania pomáhať tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v takýchto zariadeniach, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. V prvej grantovej výzve prerozdelí na tento účel 9 100 eur.

„Uvedomujeme si vážnosť a zložitosť personálnej situácie opatrovateľov v našej krajine a preto vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu tohto nelichotivého stavu. Jednou z nich je práve založenie nadačného fondu HARTMANN, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť akceptáciu tejto profesie spoločnosťou a motivovať ľudí na Slovensku k tak záslužnej a nenahraditeľnej práci. Ak sa rozhodnú zmeniť svoju doterajšiu profesiu a chcú absolvovať rekvalifikačný kurz, Nadačný fond HARTMANN im bude refundovať náklady na absolvovanie tejto rekvalifikácie až do výšky 300 Eur,“  hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti HARTMANN-RICO.

Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Uzávierka prijímania prihlášok je 16. júna a vyhlásenie výsledkov bude 25. júna 2021