Ako zvýšiť bezpečnosť v sklade vašej firmy?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci býva vo viacerých firmách podceňovaná. Vidieť to aj na pribúdajúcom počte pracovných úrazov, ktoré boli spôsobené práve nedostatočnou ochranou zdravia. Okrem veľkého rizika poškodenia zdravia vo výrobných halách môže byť zdravie zamestnancov ohrozené aj v sklade. Ako teda zvýšiť bezpečnosť v sklade, napríklad aj vo vašej firme?

Zamerajte sa na získanie certifikátu bezpečnosti 

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť v sklade vašej firmy, podniknite všetky potrebné kroky k jej zvýšeniu. Odporúčame vám zamerať sa na získanie certifikátu bezpečnosti, ktorý možno poznáte pod označením ISO 45001. Mať certifikát ISO 45001 vám pomôže obsadiť voľné pozície vo firme, nakoľko uchádzači budú vedieť, že robíte všetko pre to, aby nebolo ohrozené zdravie zamestnancov na všetkých rizikových pracoviskách vo firme.

Zamerajte sa na získanie certifikátu bezpečnosti a uvidíte, že to vašej firme pomôže. 

Nešetrite na vybavení

Bezpečnosť v sklade vašej firmy zvýšite aj vtedy, ak nebudete šetriť na vybavení. Odporúča sa zainvestovať do moderných regálových systémov, ktoré vám zjednodušia skladovanie a zároveň sa odporúča investovať do vysokozdvižných vozíkov a ich prídavných zariadení. Manipulácia s tovarom a s ťažkými atypickými predmetmi si vyžaduje špeciálne prídavné zariadenia, napríklad zvieracie kliešte.

Nešetrite na vybavení. Práve vybavenie má výrazný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť v sklade, okrem podniknutia potrebných krokov na získanie certifikátu bezpečnosti a vyberania kvalitného vybavenia je potrebné zamestnancov nepreťažovať. Akékoľvek fyzické preťaženie môže ohroziť ich zdravie, nakoľko sa zníži aj ich sústredenosť na prácu. Nezabúdajte zamestnancom poskytnúť aj ochranné pracovné pomôcky, ako napríklad pracovnú obuv, pracovné odevy, pracovné rukavice a pod.

 

 

 

 

Zdroj obrázka:
Autor: Petinov Sergey Mihilovich / Shutterstock.com