Avon otvorene vyzýva k prelomeniu mlčania o násilí páchanom na ženách

Bezpečie žien, ochrana ich zdravia a života je jedným zo základných poslaní Avonu. Dlhodobo sa celosvetovo angažuje v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom projektu Avon proti domácemu násiliu. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia. Aj tento rok sa Avon v rámci iniciatívy opätovne zapojí do 16 dní aktivizmu, ktoré vždy začínajú 25. novembrom – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Navyše aktuálne vystupuje proti rodovo podmienenému násiliu a zavádza nový protokol rodového násilia.

Prvá vlna pandémie COVID-19 so sebou priniesla mnohé negatíva, medzi ktoré jednoznačne patril aj nárast prípadov domáceho násilia. Odpoveďou Avonu na túto skutočnosť bola kampaň #IsolatedNotAlone, v rámci ktorej bol predstavený program núdzového grantu. Celosvetovo tak Avon Foundation venoval 1 miliónov dolárov spolu 50-tim organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou domáceho násilia. Na Slovensku podporil sumou 8,000 dolárov Alianciu žien – Cesta späť. Celosvetovo sa pomoci dočkalo až 250 000 žien a detí, ktoré boli vystavené  zvýšenej hrozbe domáceho násilia.

Neľahká situácia sa znova opakuje, preto globálna kozmetická spoločnosť Avon vyzýva celosvetovú verejnosť, aby vystúpila a prelomila mlčanie v oblasti rodového násilia. Vyplýva to z obáv, že najnovšie spoločenské reštrikcie po celom svete vyvolajú opätovne nárast domáceho násilia, ako tomu bolo aj počas prvého lockdownu, kedy sa počet prípadov zvýšil o 20 %.[1] Aktuálne sa Avon zameriava na problematiku nedostatočného nahlasovania prípadov domáceho násilia, nakoľko obete znova zostávajú izolované doma za zatvorenými dverami s agresormi.

Podľa odhadov OSN za každé tri mesiace lockdownu pribudne ďalších 15 miliónov nových prípadov rodovo podmieneného násilia.[2] Domáce násilie sa tak od zavedenia prvých opatrení spojených s lockdownom stalo „tieňovou pandémiou“. Cieľom Avonu je preto zvýšiť informovanosť o tejto problematike.

Práve teraz v novembri sa ako každý rok opätovne Avon zapája do kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorá začína 25. novembra – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Cieľom tejto iniciatívy je ukončiť násilie páchané na ženách. Dôvodom je, že každá štvrtá žena na svete zažíva násilie a zneužívanie, a to bez ohľadu na to, čo vyštudovala, odkiaľ pochádza, koľko má rokov, ako vyzerá, aký je jej zdravotný stav, sociálne alebo majetkové pomery.

Počas tohto obdobia si spoločnosť Avon pripravila česko-slovenskú PR kampaň, ktorej nositeľkou a ambasádorkou sa stala Simona Salátová, známa stand-up komička, ktorá domáce násilie zažila na vlastnej koži. „Som veľmi rada, že môžem spolupracovať so značkou, ktorá už desiatky rokov podporuje ženy hoci aj v malom zmeniť svoj život. Či sú to Avon Ladies, ktoré začínali s kamarátkami a dnes sa vyznajú v kozmetike lepšie ako dermatologičky alebo ženy na vysokých pozíciách, ktoré dohliadajú na to, že značka Avon nielen zvonku pôsobí lákavo ale aj zvnútra podporuje témy, ktoré potrebujú práve veľkých partnerov, aby sa zdali riešiteľnými. Takou je aj domáce násilie a viera, že sa niečo môže zlepšiť je to, čo nás s Avonom spája. Či v spoločenských témach alebo aj v sebavedomí ženy, keď si dá nový rúž,“ vyjadrila sa k spolupráci Simona. Tá počas 16 dní aktivizmus bude šíriť osvetu na svojej sociálnej sieti Instagram – simonacomedy, prostredníctvom videí a postov. Ich posolstvo tak môžu ďalej zdielať nielen jej sledovatelia, aby sa myšlienka pomoci šírila čo najviac. Spolu nemôžeme mlčať, práve naopak. V rámci kampane Simona otvorene prehovorí o svojich osobných skúsenostiach s domácim násilím, s cieľom ukázať všetkým, ktorí majú obdobný problém, že v tom nie sú sami.

Avon aktuálne predstavuje aj nový protokol rodového násilia a neprestáva apelovať na vlády, aby podporovali poskytovateľov nevyhnutných služieb v prednej línii, a to prostredníctvom svojej stále bežiacej kampane #IsolatedNotAlone. Protokol je určený na podporu zamestnankýň, ktorých sa týka rodovo podmienené násilie. Kladie si za cieľ zvýšiť vnímavosť zamestnancov k otázke rodového násilia, priniesť osvetu, prelomiť mlčanie a podporiť tých, čo to potrebujú.

V nadväznosti na 15 ročné pôsobenie v tejto oblasti bude Avon po celom svete úzko spolupracovať so svojou sieťou špecializovaných partnerov z radov neziskových organizácií poskytujúcim podporu zamestnankyniam – od právneho poradenstva po psychologickú podporu a konzultácie. Všetky zamestnankyne zažívajúce rodové násilie budú mať nárok na pracovné voľno, aby mohli jednoduchšie vyhľadať pomoc a podporu. Tento nový protokol bude otvoreným zdrojovým dokumentom dostupným online ako vzor pre ostatné organizácie, ktoré chcú zaviesť podobné opatrenia a chrániť svoje zamestnankyne pred rodovým násilím.

Angela Cretu, CEO spoločnosti AVON, uviedla: „Zatiaľ čo svet zameriava svoju pozornosť na riešenie jednej pandémie, ďalší tichý zabijak – rodové násilie – sa ukrýva za zatvorenými dverami. Tento celosvetový problém nabral rozmery epidémie ešte pred nákazou Covid-19. Teraz tu ako nechcený dôsledok izolačných opatrení nevyhnutných pre boj s ochorením Covid-19 máme stav, kedy sú zraniteľné ženy a deti uväznené doma s agresormi. Počet hlásených prípadov domáceho násilia sa počas lockdownu zvýšil, čo potvrdzuje aj organizácia UN Women, ktorá poukazuje na zvýšený počet telefonátov na tiesňové linky v mnohých krajinách.  

„Avšak vzhľadom k tomu, že ani dnes nie sú zďaleka všetky prípady nahlásené, vyvstáva  otázka – koľko ľudí doteraz nie je schopných požiadať o pomoc? Je to znepokojujúca predstava, a o to je väčší dôvod, prečo je nutné túto tému verejne preberať, zvyšovať povedomie a šíriť informácie o tom, kde hľadať pomoc. Avon poskytuje prostriedky neziskovým organizáciám v prednej línii, ktoré prevádzkujú tiesňové linky a poskytujú služby v rôznych kútoch sveta, a teda vedia, že podpora existuje. Teraz musíme zaistiť, aby o tom ľudia vedeli – a práve preto využívame silu našej päťmiliónovej siete obchodných zástupkýň a zástupcov Avon a širokého digitálneho dosahu, aby sme otvorene vystúpili a šírili osvetu.“

Partnerom spoločnosti Avon realizujúcim firemné školenia na tému rodového násilia je medzinárodná nezisková organizácia Vital Voices, ktorá robí kampane zamerané na kľúčové otázky ženských práv a ekonomickej samostatnosti. Avon Foundation a Vital Voices spoločne už viac ako desať rokov pomáhajú zachraňovať životy žien a dievčat a chránia ich pred násilím. Uskutočňujú programy, ktorých sa doteraz zúčastnilo viac ako 2 milióny ľudí v 66 krajinách, pričom spoločnosť Avon venovala organizácii Vital Voices vyše 4 milióny dolárov.

Predtým ako začala pandémia Covid-19 organizácia UN Women uvádzala vo svojej správe, že menej ako 40 % žien, ktoré zažijú násilie, vyhľadajú pomoc alebo nahlásia trestný čin, ktorý bol na nich spáchaný – menej ako 10 % z nich sa obráti na políciu.[3] Vzhľadom na fakt, že v minulom roku, kedy bolo spolu 243  miliónov žien a dievčat (vo veku 15-49 rokov) po celom svete vytavených sexuálnemu alebo fyzickému násiliu zo strany ich intímneho partnera a svetové náklady spojené s násilím na ženách boli odhadované na približne 15 miliónov dolárov, existujú predpoklady, že sa tieto náklady v dôsledku pandémie zvýšia – čo poukazuje na urgentnú potrebu získať ďalšie finančné prostriedky prostredníctvom fundraisingových kampaní.[4]

Na Slovensku Avon dlhodobo spolupracuje v rámci projektu Avon proti domácemu násiliu s organizáciou Aliancia žien. Najnovšie táto mimovládna organizácia zastrešuje projekt Svedectvá. Jeho cieľom je podporiť ženy, ktoré násilie zažívajú a ukázať im, že „v tom“ nie sú samé, že cesta von existuje. Druhým cieľom je priblížiť násilie páchané na ženách verejnosti pomocou príbehov skutočných žien so šťastným koncom. Svojim príbehom môže prispieť každá žena pomocou online formulára. Individuálnym prístupom k ženám a ich životným príbehom je známa aj spoločnosť Avon, preto bolo pre ňu prirodzené stať sa súčasťou tohto projektu ako partner. Na stránke Svedectva.sk sa nachádzajú aj kontakty na pomoc – telefonické kontakty na krízové linky alebo online formuláre.

#WatchMeNow #SledujtMa #AvonIsChanging #AvonSaMeni
[1] Domáce násilie sa podľa BBC počas lockdownu celosvetovo zvyšuje, BBC
[2] Dopad pandémie covid-19 na ukončenie genderového násilia, United Nations Population Fund
[3] Násilie na ženách a dievčatách: Tieňová pandémia, UN Women
[4] Násilie na ženách a dievčatách: Tieňová pandémia, UN Women