Slovensko zaznamenalo v transplantáciách pozitívny posun

Až 259 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácií orgánov. Uplynulý rok patril z hľadiska počtu transplantácií orgánov medzi najúspešnejšie, vďaka čomu sa Slovensko v transplantačnej aktivite zaradilo medzi vyspelé krajiny ako Taliansko, Dánsko či Nemecko. V celkovom rebríčku z krajín EÚ si polepšilo svoju pozíciu o sedem priečok a nachádza sa v prvej pätnástke najaktívnejších krajín. Tento rok bol transplantačný program významne zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Napriek tomu sa v odbere a transplantáciách orgánov pokračuje tak, aby sa program nezastavil a zároveň, aby nebolo ohrozené zdravie či život pacientov a zdravotníkov.

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už päť rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Dnes, pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov, zverejnila Slovenská transplantologická spoločnosť najaktuálnejšie štatistiky čo sa odberovej a transplantačnej aktivity týka.

Na Slovensku sa v roku 2019 podarilo transplantovať orgán až 259 pacientom. Systematická práca v oblasti identifikácie darcov tak posunula Slovensko na 15. miesto v rebríčku úspešnosti orgánových transplantácií medzi krajinami EÚ. Slovensko si tak vylepšilo svoju pozíciu o sedem miest.

Vysvetlivky: PMP = údaj na milión obyvateľov; zelená hviezdička v.s. 2018 = pozícia Slovenska v roku 2018

Rok 2020 je v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 problematickým pre odberovú a transplantačnú aktivitu v celosvetovom rozmere, pretože pandémia významne negatívne zasiahla do manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách v dôsledku epidemiologických opatrení. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS COV-2. Situáciu komplikujú aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku v transplantačných centrách epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a regiónu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

Napriek tomu sa po skončení prvej vlny pandémie podarilo všetkým transplantačným centrám na Slovensku, aj vďaka účinnej podpore a pomoci zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a rezortného šéfa MUDr. Mareka Krajčího, v krátkom čase revitalizovať odberový a transplantačný program od mŕtvych a živých darcov. V priebehu leta bola odberová a transplantačná aktivita vysoká vrátane transplantácií obličiek od živých darcov, ktoré boli počas prvej vlny pandémie zastavené. Európsky deň darcovstva a transplantácií si tento rok pripomíname v období druhej vlny pandémie koronavírusu. „Protiepidemiologické opatrenia boli prijaté tak, aby zaistili bezpečnosť odberu orgánov a transplantácií, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia či života pacientov a zdravotníkov zapojených do multidisciplinárneho procesu, ale zároveň, aby sa transplantačný program nezastavil,“približuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH.

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa nedožijú  transplantácie. Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdce a pečeň. Program transplantácií pankreasu je pripravený v Banskej Bystrici. Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo Fakultnej nemocnici v Motole v Českej republike. „Slovenská transplantologická spoločnosť verí, že celospoločenským zodpovedným prístupom a dodržiavaním protiepidemiologických opatrení sa podarí udržať odberový a transplantačný program na Slovensku aktívny aj počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, aby pacienti odkázaní na transplantáciu životne dôležitého orgánu nezomierali pre nedostupnosť orgánov,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.