Každý dokáže mať vzťah

Bestseller populárnej nemeckej psychoterapeutky Stefanie Stah ponúka efektívnu pomoc pri budovaní úspešných, plnohodnotných a dlhotrvajúcich partnerských vzťahov.  Autorka ukazuje spôsob, ako môžete vyviesť svoj vzťah z krízy. Verí, že princípy sebapoznania a osobného rozvoja, o ktorých vo svojej knihe hovorí, sa týkajú každého z nás a že harmonické vzťahy nie sú vecou šťastia, ale otázkou osobného rozhodnutia.

Veľa ľudí vo vzťahoch zápasí s problémom vymedzenia osobnej slobody. Je to preto, lebo ľudia v partnerstve sa neprejavujú rovnako – niektorí lipnú na vzťahu viac, iní menej. Tí prví majú pocit, že ho bytostne potrebujú, hľadajú v ňom bezpečie a útočisko, a tak sa ľahko dostávajú do závislosti na vzťahovej väzbe. Tí druhí zase požadujú vo vzťahu širšiu dávku autonómie a potrebujú viac priestoru pre seba samých. Z týchto nejednotných nárokov na partnerstvo vzniká veľa konfliktov a zbytočných nedorozumení. Ako zistíme, čo je v intímnom partnerstve zdravý odstup a ako zistíme, do akej miery ju potrebuje náš partner? Ako odlíšime potrebu autonómie partnera od jeho nezáujmu o nás?

Kniha učí ako hľadať zdravú rovnováhu medzi blízkosťou a slobodou i to, ako aktívne formovať svoje partnerstvo. Pretože vzťah je v prvom rade živý element a ako taký vyžaduje každodennú aktivitu a starostlivosť. Autorka presvedčivo a realisticky ukazuje, že posunutie vlastnej optiky a nazerania na partnera možno dosiahnuť svedomitou prácou s vlastným vnútorným dieťaťom. Predovšetkým je dôležité posilniť sebaúctu a nájsť rovnováhu medzi adaptáciou a sebavedomím. Ak týmto mechanizmom rozumieme, prestaneme očakávať, že sa partner zmení alebo stretneme toho pravého, ale môžeme vziať šťastie do vlastných rúk.

Ukážka:

Začiatky vzťahov sa často vyznačujú určitou neistotou na oboch stranách. Na začiatku sa väčšinou obaja partneri snažia zabezpečiť si lásku toho druhého. Želanie mať svoj objekt lásky pevne v hrsti je úzko prepojené s vlastnou sebahodnotou. Odmietnutie vo veciach lásky masívne zasahuje do sebahodnoty, zatiaľ čo úspešný úlovok sebahodnotu posilňuje. Aktívny systém väzby, ktorý nám navodzuje pocit zamilovanosti, chce získať kontrolu nad situáciou a poistiť si vlastnú sebahodnotu. Keď je cieľový objekt zabezpečený, je potvrdená aj sebahodnota a aspoň predbežne naplnená túžba po vzťahu, takže systém väzby sa upokojí. No keď je vzťahová väzba zabezpečená, zobúdza sa v ľuďoch ako Robert, ktorí majú obavu zo vzťahov, strach zo straty autonómie. V pevnom zväzku sa zrazu cítia obkolesení očakávaniami partnera a oľutujú nejeden sľub, ktorý dali počas prvej fázy vášne. Zrazu sa cítia nepohodlne a stiesnene. Teraz sa aktivuje ich systém autonómie. Často to vedie k náhlej smrti citov. Zamilované pocity vychladnú, partner nesmierne stratí na atraktivite. Len čo mal Robert pocit, že má Juliu istú, začalo sa mu zdať, že ho jej očakávania pohlcujú. Od tohto momentu sa nevedome vytvorila asociácia s jeho matkou plnou očakávaní. No kým ešte nemal pocit istoty vo vzťahu s Juliou, viedol ho strach z odmietnutia. V tejto fáze šlo iba o to, aby dobyl Juliu a zaistil si ju. Systém autonómie sa teraz stará o to, aby po prvej fáze zamilovanosti vznikol potrebný bezpečnostný odstup, ktorý môže vyústiť až do rozchodu.

Z nemeckého originálu Jeder ist beziehungsfähig. Der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe preložila Mária Mlynarčíková.

Titul Každý dokáže mať vzťah vychádza na 360 stranách , odporúčaná cena 12,90 €