Výškové práce, ktoré pomáhajú chrániť váš rodinný dom

Stavba rodinného domu je nielen finančne, ale aj časovo náročná. Pri stavbe si treba uvedomiť, že nejaké výrazne šetrenie na materiáli potrebnom na stavbu by sa nemalo robiť. Aby sme sa ale dokázali dlhé roky tešiť z rodinného domu a bol by útočiskom aj pre nasledujúce generácie, mali by sme chrániť náš rodinný dom práve správnou starostlivosťou. Okrem klasických činností, ako natieranie fasády, výmeny okien, či kontroly odkvapového systému by sme mali myslieť aj na tieto práce. Jedná sa o výškové práce, ktoré pomáhajú chrániť rodinný dom. 

Čistenie striech

Machy, plesne a iné nečistoty dokážu znehodnotiť akýkoľvek povrch. O to horšie, ak robia problémy práve na streche. Strecha pokrytá kvalitnou strešnou krytinou má chrániť pred vonkajšími vplyvmi. Ak sa na nej rozmnožia plesne, machy, jej životnosť sa tým výrazne znehodnocuje.

Navyše sa jedná o prácu vo výškach, ktorá si vyžaduje zvýšenú bezpečnosť a hlavne správne bezpečnostné pomôcky. Ak potrebujete čím skôr zrealizovať čistenie striech, najmite si firmu špecializujúcu sa na výškové práce, ktoré vám pomocou správnej techniky dokáže odstrániť machy, plesne a iné nečistoty, ktoré by vám mohli znehodnotiť celú strešnú krytinu.

Takéto čistenie striech odporúčame zrealizovať vždy aj po skončení zimy. Veľmi praktickým riešením je montáž lapačov nečistôt do žľabov.

Montáž bleskozvodov

Búrková činnosť je veľmi nebezpečná nielen pre naše zdravie, ale aj pre náš majetok. Ak nemáme funkčné bleskozvody a udrie do nášho rodinnému domu blesk, môže to mať katastrofické následky.

Ak máte novostavbu a nemáte ešte bleskozvody, zavolajte si na montáž bleskozvodov firmu, ktorá má na starosti aj túto výškovú prácu.

Ak chcete chrániť svoj majetok pre bleskami, je potrebné nepodceniť montáž dobrých bleskozvodov a zveriť túto činnosť skúsenej firme.

 

Zdroj obrázka: 
Autor: Skorzewiak  / Shutterstock.com