Šifrované USB disky Kingston radu IronKey D300 získali certifikát NATO

Spoločnosť Kingston Digital oznámila, že jej rad šifrovaných USB flash diskov IronKey D300 získal certifikát NATO pre stupeň utajenia Vyhradené (Restricted Level).

Na základe dôkladného preverovania sa tak disky Kingston IronKey D300, IronKey D300S a IronKey D300S zaradili do zoznamu NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), ktorý obsahuje produkty spĺňajúce prevádzkové a bezpečnostné požiadavky štátnych, civilných a vojenských orgánov NATO. Zoznam NIAPC je vytvorený na základe smernice pre informačnú bezpečnosť INFOSEC a zaručuje, že na použitie sa v súlade s bezpečnostnými zásadami NATO vyberajú, hodnotia a schvaľujú iba šifrovacie produkty vyvinuté v členských štátoch NATO. Pridanie radu IronKey D300 do tohto zoznamu dokladá, že tieto šifrované flash disky spĺňajú kritériá NATO pre ochranu pred stratou alebo zneužitím informácií. Prenášané citlivé dáta je nutné dobre chrániť pred kybernetickými a inými útokmi, pretože každá strata alebo narušenie utajenia môže mať za následok ohrozenie síl organizácie NATO, jej členov alebo jej misií.

 

„Teší nás, že sa disky IronKey D300 pripojili k našim už certifikovaným šifrovaným USB jednotkám D100 a D200. Pre zákazníkov to znamená, že IronKey patrí v rámci NATO a členských vládnych agentúr medzi známe a dôveryhodné značky, ktoré možno bez obáv používať k zabezpečeniu dát pre stupeň utajenia Vyhradené,“ vyhlásil Oscar Esca Yola, obchodný riaditeľ pre flash produkty v regióne EMEA. „Spoločnosť Kingston opäť preukázala, že vie vyrábať šifrované USB disky, ktoré dokážu ochrániť dáta na vojenskej a vládnej úrovni zabezpečenia. Zákazníci si teda môžu byť istí, že splnia ich prísne požiadavky na ochranu pri prenose citlivých dát.“