Ako sa káva dostane z plantáže až do vašej kuchyne

Viete, ako vyzerá cesta kávy z plantáže do vašej šálky? Poznáte rozdiel medzi arabikou a robustou? Čítajte ďalej a dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako tento ranný „životabudič“ vzniká.

Pestovanie a zber

Kvalita pestovanej kávy je gro pre dobrú kávu. Káva rastie v tropických regiónoch,
na kríkoch, ktoré sa nazývajú kávovníky a kvitnú bielym kvetom, podobnému jazmínu.

Kvet má životnosť iba dva dni a odkvitá v malý plod, ktorý dozrieva o 6 až 11 mesiacov neskôr. Dozretý plod má sýtočervenú farbu. Vo vnútri sa nachádzajú dve kávové zrná a kávovník môže rodiť až dvakrát ročne. Dozreté plody sa zbierajú buďto ručne, alebo mechanicky.

Ako pestovať kávu férovejšie – UTZ Certified pomáha farmárom aj prírode

Ročne sa na celom svete vyprodukuje takmer 10 miliónov ton kávy a kávový priemysel je zdrojom obživy
pre 25 miliónov farmárov a ich rodiny. Dnešní spotrebitelia čoraz viac požadujú, aby sa ich káva vyrábala zodpovedne,
so starostlivosťou o ľudí
a o životné prostredie. Certifikácia UTZ odpovedá na dve kľúčové otázky: odkiaľ pochádza káva a ako sa vyrába. Kávu s certifikátom UTZ môžeme sledovať
od výrobcu cez pražiareň až k spotrebiteľovi.

Tento certifikát zaručuje, že všetky suroviny boli pestované
a zberané zodpovedným spôsobom. Znamená to, že školopovinné deti chodia  do školy, a nie do práce. Pracovníkom
v poľnohospodárstve boli poskytnuté dôstojné pracovné podmienky, bývanie a zdravotná starostlivosť. Dodržovanie prísnych podmienok UTZ pestovateľmi a spracovateľmi kávy je dôkladne monitorované nezávislými tretími stranami. Spoločností, ktoré sa zaviazali k získavaniu (udržateľnej) UTZ suroviny, je čoraz viac a patria medzi ne aj veľké globálne značky. Napríklad prémiová káva L’OR je dopestovaná, pražená a balená v rámci štandardov UTZ. Vďaka tomu si môžete vychutnať tú najkvalitnejšiu, a pritom férovú kávu.

Spracovanie kávových zŕn

Existujú dve metódy spracovania kávových zŕn, suchá a mokrá. Pri mokrej metóde treba dať dolu vrchnú šupku a časť dužiny. Následne zrná fermentujú zhruba 48 hodín. Ďalšie, približne dva týždne
sa zrná sušia. Pri tejto metóde je získané zrno aromatickejšie, kyslejšie a má viac ovocných tónov.

Suchou metódou dozrieva zrno v šupke na slnku približne 20 dní. Takto spracovaná káva má viac sladkastú chuť , ktorá pripomína oriešky, čokoládu alebo med.

Praženie

Po usušení kávových zŕn je ďalším krokom ich praženie. Tento krok je zásadný pre vyvinutie arómy, farby a chuti. Káva je pražená pri teplote 180 až 250 °C a pri tomto postupe zelená káva mení odtieň na tmavohnedú. Proces praženia, keď je káva vystavená počas rôznych intervalov rôznym teplotám, dodáva káve jedinečnú a špecifickú chuť.

Mletie kávy

Platí pravidlo, že najlepšia mletá káva je tá najčerstvejšia. Či už to za vás urobí kávovar, alebo si meliete kávové zrná sami, platí jedno: pomeľte si zrná vždy iba na kávu, ktorú hneď aj vypijete. Mletá káva totiž veľmi rýchlo oxiduje a nie je dobré skladovať ju príliš dlho. Pri ručnom mletí myslite aj
na to, ako kávu použijete. Extra jemne mletá káva sa hodí napríklad na klasického „turka“ či
do kávovaru na espresso. Naopak french press znesie kávu pomletú aj na hrubšie. Na filtrovanú,  prípadne prekvapkávanú kávu pomeľte kávu na stredne hrubú štruktúru.

A takto sa dostáva káva z tropických krajov až do vašej šálky. Pri ďalšom nákupe kávy nezabudnite
na vašej obľúbenej káve skontrolovať symbol UTZ.  Pomôžete tak nielen farmárom k dôstojnejšiemu životu, ale aj životnému prostrediu a prírode.

Súťaž

Pri akej teplote sa praží káva?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 23.12.2019 Ako predmet správy použite “súťaž –L’or.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.