Písanie záverečných prác môže byť hračka

Vysokoškolsky vzdelaných ľudí z roka na rok pribúda. Niet divu, veď vysokoškolské vzdelanie pomáha lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu a nájsť si zamestnanie, ktoré nás bude napĺňať. Ak ale končíte vysokoškolské štúdium (konkrétny stupeň), veľmi dobre viete, že titul len tak zadarmo nedostanete. Okrem štátnic a tém, ktoré sa budete musieť naučiť, vás čaká písanie záverečnej práce.

Nezabudnite na rešerš 

Ak už budete mať stanovenú tému, prirodzene začnete s hľadaním kvalitných informačných zdrojov. Spravte si rešerš, ktorý vám pomôže nájsť kvalitné knižné, ale aj internetové zdroje, z ktorých budete čerpať pri písaní záverečnej práce, nezávisle od toho, či sa budete venovať písaniu rigoróznej práce, bakalárskej práce, či diplomovej práce.

Každá komisia pri hodnotení práce si odkontroluje aj zdroje, z ktorých ste čerpali. Aj to totiž rozhoduje o kvalite záverečnej práce.

Píšte postupne a nie v zhone

Niekomu sa to ťažko hovorí, ale písanie záverečnej práce pár dní pred deadlinom nie je pre vašu psychiku a celkovo zdravie dobré. Píšte preto v dostatočnom predstihu, každé zmeny skúste konzultovať so svojim školiteľom a hlavne riaďte sa jeho radami týkajúcich sa úprav v texte. Skúsení školitelia vám najlepšie poradia, ako postupovať, čo upraviť. Už vopred sa ale dohodnite, či konzultácie budete riešiť cez emaily, alebo budete uprednostňovať skôr osobné konzultácie v kancelárii školiteľa.

Zálohujte si napísaný text

Všetko, čo napíšete, si pre istotu aj dvakrát zálohujte. Nikdy neviete, čo sa vám môže stať s počítačom. Ak ale plánujete ísť za školiteľom, pre istotu si daný text, resp. text, s ktorými si nie ste istý, či je v poriadku, vytlačte na tlačiarni. Nezabúdajte si ale pravidelne meniť náplne do tlačiarne, aby sa nestalo, že večer pred tým, ako pôjdete na konzultácie, vám dôjdu náplne.

Viete si vari predstaviť, že by ste prišli o celý text, ktorý ste doposiaľ napísali a nemali by ste ho zálohovaný?