Bez pigmentových škvŕn!

Objavili sa vám cez leto nepekné pigmentové škvrny? Bojovať s nimi trvá síce dlhšie, ale s použitím špeciálnych prípravkov môže byť dotiahnutý do úspešného konca. Česká kozmetika na francúzskych základoch For Life & Madagaponúka špeciálnu antipigmentačnú radu White Concept, ktorá obsahuje krém a sérum. White Concept Anti-Pigment sérumbojuje proti pigmentovým škvrnám, napomáha s ich odstránením a podporuje aj celkové zosvetlenie pokožky.

A to všetko veľmi šetrne, bezpečne a neinvazívne, len vďaka aplikácii prípravku. Sérum obsahuje vyššie množstvo štyroch účinných unikátnych látok, ako je Tego Cosmo, derivát našej prirodzenej aminokyseliny podporujúci potlačenie žltého tónu pokožky, celkové zosvetlenie pleti a spomalenie prenosu melanínu a jeho ďalšej tvorby. Tiež obsahuje derivát vitamínu Cs antioxidačným účinkom,ktorý stimuluje tvorbu kolagénu a zároveň zohráva zásadnú úlohu pri zosvetlení pleti, vitamín B, ukľudňujúci pokožku, znižujúci pigmentáciu, ale tiež zároveň stimulujúci tvorbu kolagénu a podieľajúci sa na hydratácii pleti a výtažok z aloe vera, ktorý ukľudňuje pokožku, a predovšetkým zjednocuje tón pleti, čo je pre celkový efekt odstránenia pigmentových škvŕn zásadné. Koncentrované sérum naviac nepôsobí len povrchovo, ale potláča nadmernú tvorbu melanínu priamo v pigmentových bunkách, vďaka čomu dochádza k postupnému zosvetleniu pokožky a redukcii pigmentových škvŕn. Ideálna aplikácia je na vyčistenú pokožku ráno a večer nanesením malého množstva séra. Odporúča sa potom naň naniesť cez deň make-up alebo priamo krém White Concept Anti-Pigment.

Lepšie je však pigmentovým škvrnám predchádzať, a preto si tvár chrániť prípravkami s vyšším ochranným faktorom, a to aj v zime.

Kúpite na www.forlifemadaga.com.

Súťaž:

Ktoré štyri účinné látky obsahuje White Concept Anti-Pigment sérum.

Pre jedného výhercu je pripravený balíček antipigmentačnej rady White Concept (krém aj sérum) od spoločnosti  For Life & Madaga.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1.10.2019 Ako predmet správy použite “súťaž –Forlife

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.