Predletná starostlivosť o chodidlá!

Ak ste ich zanedbávali a máte suché, popraskané päty a drsnú neatraktívnu pokožku na chodidlách,  neváhajte a ihneď začnite s nápravou. Lentak sa nebudete musieť za ne v sandálikoch či šľapkách hanbiť. Najskôr zájdite za pedikérom, ktorý ich odborne ošetrí a začnite s pravidelnou domácou starostlivosťou.

Tá je jednoduchá – natierať, natierať a natierať. Ideálne ráno aj večer, a so špeciálnymi prípravkami. V lekárni dostanete špeciálnu masť Ureagamma od spoločnosti Wörwag Pharma, ktorá obsahuje 10% urey, je bez parfumov a konzervačných látok. Práve urea je tou „zázračnou“ zložkou, vďaka ktorej budú pravidelným používaním tejto masti chodidlá aj päty jemné, hebké a dokonale hydratované. Je to prírodná látka, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe a stabilizácii pH kože, má protisvrbivý účinok a výrazne hydratačné a zmäkčujúce vlastnosti, preto sa s obľubou pridáva do rôznych kozmetických a dermatologických produktov.

Traja z vás môžu vyhrať balíček od spoločnosti Wörwag Pharma.

Súťaž:

Aká „zázračná“ zložka tvorí krém Ureagamma?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 6. júla 2018. Ako predmet správy použite “súťaž –Ureagamma

Súťažíte o:

Traja z vás získajú tento produkt od  spoločnosti Wörwag Pharma.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou