Dokonale čistá pleť vďaka prírode

Česká kozmetika, postavená na francúzskych základoch, For Life & Madaga prichádza s unikátnym prípravkom novej ucelenej čisto prírodnej kozmetickej rady Nature BIOactive, a to Pleťovou vodou. Špeciálna pleťová BIO voda je určená na jemné odlíčenie a dočistenie pleti. Kombinuje v sebe účinky unikátnej ruže damašskej so šťavou z aloe vera, všetko v BIO kvalite, vďaka čomu pleti poskytnete šetrné dočistenie a aj jej celkové upokojenie.

K tomu prispievajú aj ďalšie obsiahnuté látky, ako BIOsacharid a hydratačné zložky. Nature BIOactive pleťová voda je založená na báze čisto prírodných ekologických surovín, aby pleti poskytla tú najlepšiu starostlivosť, ochranu a upokojenie, bez akéhokoľvek zaťaženia či dráždenia. Kúpite na www.forlifemadaga.com.

Dvaja z vás môžu vyhrať balíček s prírodnou Nature BIOactive pleťovou vodou od spoločnosti For Life & Madaga.

Súťaž:

Česká kozmetika je založená na chemickom alebo čisto prírodnom zložení?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 8. júla 2018. Ako predmet správy použite “súťaž –BIOactive

Súťažíte o:

Dvaja z vás získajú tento produkt od spoločnosti For Life & Madaga.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou