Cena Nadácie Orange predstavuje nominovaných

Na zmenu stačí jeden klik – ten váš. Aj tento rok totiž môže verejnosť rozhodnúť o špeciálnom ocenení Cena verejnosti pre neziskovú organizáciu spomedzi nominovaných na Cenu Nadácie Orange. Nadácia Orange takto už 9 rokov zviditeľňuje jednotlivcov i organizácie, ktoré realizujú užitočné nápady a prispievajú k zlepšeniu vzájomných vzťahov či k pozitívnemu dianiu v komunite, nachádzajú riešenia na spoločenské i sociálne problémy a celkovo tak zvyšujú kvalitu života nás všetkých.

O jedinečné ocenenie pre tretí sektor sa v rámci Ceny Nadácie Orange uchádzali aj v tomto ročníku neziskové organizácie a občianske združenia z celého Slovenska. Najviac nominácií bolo z Bratislavského, Košického a Banskobystrického kraja. Na základe odporúčania hodnotiacich komisií sa do užšej nominácie v troch kategóriách – Komunitný rozvoj, Vzdelávanie a Sociálna inklúzia – dostalo 13 organizácií. Vyjadriť veľkú poctu dobrým skutkom a svoju podporu môže opäť aj široká verejnosť, a to udelením Ceny verejnosti môžu prostredníctvom online hlasovania. To je spustené od 4. do 24. mája 2018 na stránke www.nadaciaorange.sk. Video vizitky nominovaných organizácií, v ktorých ich zástupcovia predstavujú činnosť i projekty, ktoré realizujú, nájdete na YouTube kanáli Orangeu.

Pre ocenené organizácie je určená finančná podpora na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Víťazná organizácia v online hlasovaní za Cenu verejnosti získa 2 000 eur.

Víťazov určených hodnotiacimi komisiami v jednotlivých kategóriách, ale aj víťaza Ceny verejnosti a Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, odhalíme na slávnostnom gala večere 28. mája 2018 v Starej tržnici v Bratislave.

V minulom roku získali organizácie vo verejnom hlasovaní celkovo 13 835 hlasov. Najviac ich prišlo pre Slovenský Skauting, až 3 949. Slovenský skauting funguje na území Slovenska viac ako 100 rokov a patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie na Slovensku. Ročne uskutoční vyše 1000 akcií, táborov pre 6000 záujemcov či niekoľko desiatok tréningov pre dospievajúcu mládež. „Vďaka Cene verejnosti sme boli schopní rozvíjať ďalšie aktivity, ktoré priamo súvisia s naším poslaním. Zároveň pre nás bola výhra satisfakciou a ocenením, ktoré si vážime o to viac, že svedčí o pozitívnom vnímaní skautingu na Slovensku,“ povedal Juraj Jizák, riaditeľ ústredia Slovenského skautingu.

Viac informácií o všetkých nominovaných organizáciách na Cenu Nadácie Orange za rok 2017 nájdete na www.nadaciaorange.sk.