Motivuje vás k osobným rekordom

Nech už kvôli kondícii a vyrysovanej postave beháte, bicyklujete, preháňate sa na kolieskových korčuliach alebo sa poctivo potíte vo fitnescentre, poriadna dávka hudby vás nakopne k tým najlepším výkonom. Verným spoločníkom na šport sa pre vás stane multimediálny prehrávač Orava MX-8G.

Hoci váži len 22 g, „napakujete“ doň hitparády svojich obľúbených songov, fotky aj videá, aby vás „hecovali“ pri športe aj po ňom. Na 1,8´´ ľahko čitateľnom TFT displeji zobrazuje, aká skladba od ktorého speváka či skupiny práve hrá. Má zabudované FM rádio, z ktorého si jednoducho do pamäte prehrávača nahráte aj tohtoročné letné hity. Jeho kapacitu 8 GB rozšírite vložením microSD karty do 32 GB. Na jedno nabitie vydrží „makať“ v audio režime až 7 hodín. Oceníte na ňom slúchadlá s úchytom na ucho proti vypadávaniu, silikónové puzdro, chrániace prehrávač pred dažďom, a popruh na upevnenie na rameno či riadidlá bicykla i kolobežky, aby ste mali ruky voľné – pre absolútne oddanie sa športu. Viac sa dozviete na www.orava.eu.

Súťaž:

Aká je kapacita prehrávača ?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. septembra 2017. Ako predmet správy použite “súťaž – Orava MX-8G

Súťažíte o:

Dvaja z vás získajú produkt Orava MX-8G.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou