LG Webos získalo certifikát za spoľahlivé zabezpečenie

Užívateľské rozhranie webOS 3.5 chytrých televízorov spoločnosti LG získalo certifikát podľa medzinárodného štandardu Common Criteria (CC) za vylepšený bezpečnostný softvér Application Security Solution Version 1.0. Ďalšie medzinárodne uznávaný certifikát potvrdzuje, že inteligentné televízory LG s jedinečným rozhraním webOS 3.5 patria k najlepšie zabezpečeným, čo je v súčasnej dobe veľmi dôležité vzhľadom na vzrastajúce obavy užívateľov z narušenia súkromia.

„Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zaistili vynikajúcu ochranu aplikácií a najvyššiu úroveň ochrany súkromia užívateľského prostredia webOS 3.5,“ opisuje zásady zabezpečenia Marek Sojak z pobočky LG a dodáva: „V súlade s obavami našich zákazníkov ohľadne bezpečnosti sme zvýšili ochranu inteligentných televízorov. Certifikácia potvrdzuje, že sme na správnej ceste, pokiaľ ide o ochranu súkromia a dát zákazníkov.“

Bezpečnostný modul Security Manager rozhrania webOS 3.5 bol testovaný podľa pevne daných kritérií, a to podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 15408, ktorú využívajú veľké organizácie na posúdenie zabezpečenia u jednotlivých produktov, vrátane 27 členských krajín z celého sveta.

Test chytrých televízorov prebiehal v troch fázach: ochrana pri inštalácii aplikácie, ochrana obsahu aplikácie a jej samotnej pomocou správy digitálnych práv (DRM). Užívateľské rozhranie webOS 3.5 poskytuje vynikajúcu ochranu a blokuje inštaláciu nežiaducich neoprávnených aplikácií vďaka dôslednému procesu overovania digitálnych podpisov. LG App Store zároveň dohliada na generovanie podpisu, ktorý zabezpečí možnosť inštalovať iba bezpečné aplikácie. Taktiež poskytuje ochranu v závislosti od typu aplikácie – natívne alebo webovej. U natívnych aplikácií rozhranie implementuje technológiu sandboxing podľa atribútov zabezpečenia. Tá blokuje prístup k neautorizovaným systémovým súborom a ďalším dátam.

WebOS 3.5 umožňuje webovým aplikáciám používať len schválené rozhranie pre programovanie aplikácií (API), ktoré zabraňujú nebezpečným aplikáciám priamo pristupovať k citlivým informáciám v systéme. K dispozícii je aj výkonný overovací proces DRM, ktorý je určený na dešifrovanie obsahu vnútri pamäte RAM a na vytvorenie čistej zálohy šifrovaného obsahu.