Fair Trade pestovanie banánov v Ekvádore zachránilo celé rodiny

Na pozvanie mimovládnych organizácií Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj a CEEV Živica pricestovali na Slovensko dve výnimočné dámy – propagátorky Fair Trade produkcie z Ekvádoru. Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij zastupujú Združenie malých producentov banánov v El Guabo, Ekvádor (ASOGUABO), ktorá združuje malých producentov banánov dodržiavajúcich zásady Fair Trade systému. Združenie založilo v roku 1998 14 členov. V súčasnosti ho tvorí 125 členských spoločností, ktoré vyvážajú do Európy, USA, Nového Zélandu a Kanady. „Našim členom sme umožnili zlepšiť kvalitu pestovania, zvýšiť ich výnosy a tým aj návratnosť, ktorú získajú za svoje ovocie. Vďaka tomu sa im výrazne zlepšil životný štandard, ich budúcnosť nie je taká neistá, ako predtým, ich deti môžu študovať,“ vysvetľujú Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij.

Záujem o Fair Trade výrobky na Slovensku rastie, aj keď je to u nás stále oveľa menej diskutovaná téma, ako v niektorých západných krajinách. „Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj sa svojimi aktivitami snaží pozdvihnúť povedomie o tejto téme. Treba si uvedomiť, že naše spotrebiteľské správanie má výrazný vplyv na životy ľudí v rozvojových krajinách. Mali by sme sa zaujímať o to, či potraviny, ktoré kupujeme, alebo výrobky z týchto krajín, boli vypestované, či vyrobené v spravodlivých podmienkach. Či nevznikli v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú deti a či zamestnanci dostali spravodlivú odmenu. V rámci našich aktivít ukazujeme, že aj na Slovensku už existujú firmy, ktoré podnikajú sociálne a solidárne. Náš projekt SSEDAS, v rámci ktorého pricestovali na Slovensko aj tieto dve Ekvádorčanky, už predstavil niekoľko takýchto spoločností,“ povedala Klára Tóthová z SCKR.

Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij prišli na Slovensko diskutovať o možnostiach férového obchodovania u nás. Stretnú sa so zástupcami mimovládnych organizácií, ale aj akademickej obce a s manažérmi veľkých obchodných reťazcov. Oproti iným krajinám Európskej únie má totiž v tejto téme Slovensko stále rezervy a Fair Trade by mohol byť oveľa rozšírenejší, podobne ako je to vo vyspelých západných štátoch. „V posledných rokoch sa ale stále viac Slovákov a Sloveniek zaujíma o lokálnu produkciu  a bioprodukty. A to je dobrý trend. Ľudia, ktorých zaujíma, odkiaľ pochádza daný produkt, rozmýšľajú aj o tom, v akých podmienkach bol vypestovaný alebo vyrobený a sú si za takéto výrobky ochotní priplatiť,“ uzavrela Petra Ježeková z organizácie Živica.

Fabiola Ramón je už 17 rokov malou producentkou banánov, ktoré pestuje na šiestich hektároch pôdy. Od roku 2005 je členkou Združenia malých producentov banánov v El Guabo, od roku 2013 je jeho prvou ženskou prezidentkou.