Liek pre odcudzené rodiny – spoločenské hry

O dnešných deťoch sa hovorieva, že ide o najlenivejšiu generáciu v histórii. Namiesto športu, času s kamarátmi alebo rodinných aktivít si totiž volia radšej pútavú zábavu pred obrazovkou počítača, mobilu či televízie. Ako vysvetľuje detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková, nikdy nie je neskoro napraviť to. Kľúčové je venovať svojim deťom to najdrahocennejšie, čo máme – svoj čas.

Aj málo času sa môže rátať

Myslíte si, že je nemožné vymyslieť pre dieťa niečo atraktívnejšie, ako dobrodružnú počítačovú hru či chytľavý seriál? Opak je pravdou. Podľa psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej je kľúčové viesť deti k užitočnému tráveniu času od malička. Aj neskôr si potom budú sami od seba vyberať hodnotnejšie druhy zábavy. „Rodič musí byť vo všetkom príkladom. Mal by ponúknuť spoločný zážitok – ak napríklad rozloží spoločenskú hru a povie, že sa teraz bude venovať len dieťaťu, nedostane odpoveď nie,“ povedala. Rodiny sa totiž v dnešných časoch individualizujú, často sa nestretnú ani len pri nedeľnom obede a ich členovia žijú sami pre seba. Čas na spoločné činnosti síce môže byť obmedzený, ale to neznamená, že ho nemožno využiť naplno. „Nie je podstatné, koľko času spolu rodiny trávia, ale ako. Treba ho intenzívne a cieľavedome vyplniť spoločnými zážitkami. Deti si o niekoľko rokov nebudú pamätať, akú dostali hračku, ale na zážitky nikdy nezabudnú,“ tvrdí psychologička.

Hry už v predškolskom veku

Spoločenské hry s pridanou hodnotou, ako napríklad Raketofix prospešný pre rozvoj reči či detskej motoriky, alebo Club 2 % určený na rozvíjanie logiky, je najlepšie zaradiť do výchovy ešte v predškolskom veku. Vhodne zvolená hra totiž pomôže rozvíjať detskú osobnosť aj schopnosti a je veľmi pravdepodobné, že po takejto zábave siahnu aj sami od seba. Spoločenské hry sú tiež ideálnym doplnkom učenia a možno ich využiť v škole či družine. Deti si tak odpočinú a zároveň si nenúteným spôsobom zlepšia koncentráciu a pamäť. 

„Spoločenské hry pomáhajú v sférach ako vizuálno-motorická koordinácia, matematické predstavy, počítanie a rozvíjajú základné kognitívne procesy – vnímanie, pamäť, logiku a pozornosť,“ hovorí Tóthová Šimčáková, podľa ktorej nie je nič stratené ani vtedy, keď už sú deti staršie. Vtedy je najdôležitejšie začlenenie aktivity do rovesníckej skupiny, kde dieťa môže od kamarátov dostať pochvalu, že vymyslelo skvelý program. V tomto prípade sú vhodné dobrodružné tímové hry, ako napríklad Escape, vďaka ktorým sa školáci naučia spolupracovať a pomáhať si, alebo bláznivé párty hry ako Reaction či populárne Activity.

Prečo tráviť čas s deťmi pri spoločenských hrách

Najpodstatnejším benefitom hrania sa je rozvoj detskej osobnosti. Deti totiž vie nahnevať alebo sklamať prehra a takto sa ju naučia zvládať. „Spoločenské hry môžu rozvíjať cieľavedomosť, empatiu, samostatnosť, ale aj tímového ducha. Ďalšou líniou je kreativita a flexibilita,“ vysvetľuje psychologička. „Deti často nevedia zvládať frustráciu či stres a ťažké situácie si môžu cvičiť v spoločenských hrách. Viem ísť ďalej? Vzdám sa? Ide vlastne o modelové záťažové situácie,“ dodáva. Hrať sa však nemusíte len kvôli deťom – aj dospelí sa o sebe môžu veľa dozvedieť. Hry už síce neformujú ich osobnosť, ale možno zistia, že sú priveľmi súťaživí či agresívni, alebo že ich vie pocit víťazstva hriať na duši ešte dlhú dobu. Hry teda môžu prospieť rodine ako celku, ale aj každému jej členovi individuálne.