Rast očakávajú najmä firmy v západnej Európe, východoeurópske sú pesimistické

Až 41 % firiem v západnej Európe si verí, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zaznamená veľký alebo veľmi veľký potenciál pre rast. Naproti tomu, východoeurópske firmy nepredpokladajú takú svetlú budúcnosť. Len tretina z nich (33%) očakáva podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016 svoj rast. 

Krajiny ako Rusko a Grécko zostávajú dokonca veľmi pesimistické. Žiaden alebo takmer žiaden rastový potenciál vidí rovnaké percento firiem v oboch krajinách – až 28 %. Naopak, medzi najoptimistickejšie krajiny patria Nemecko so 43-percentnými očakávaniami pre rast a Španielsko – až 44 %. Čo sa týka Slovenska, rastúcu tendenciu svojej firmy očakáva 34 % respondentov, čo je mierne nad východoeurópskym priemerom.

 

PREDPOKLADY RASTU (2016 – 2021)

Západná Európa 41 12
Východná Európa 33 19
Španielsko 44 19
Nemecko 43 9
Francúzsko 39 9
Belgicko 38 11
Rakúsko 38 14
Bulharsko 42 12
Chorvátsko 36 12
Slovensko 34 18
Poľsko 34 19
Rusko 31 28
Maďarsko 30 18
Rumunsko 29 15
Grécko 27 28

Zdroj: European Payment Practices“ za rok 2016

Údaje v %

„Aj keď nikto nedokáže zaručene predpovedať budúcnosť, isté signály pre vývoj rastového potenciálu firmy majú. To, že západná Európa si verí viac než východná, sa odzrkadľuje aj od ich finančnej kondície,“ uvádza Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok. 

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices 2016 tiež potvrdila, že predikcie ohľadom platobnej morálky firiem na najbližšie dva roky vo východnej Európe nie sú veľmi optimistické. Až skoro polovica z nich predpokladá, že platobná morálka zostane rovnaká. V roku 2015 označilo stagnáciu 45 percent respondentov spomedzi firiem, vlani to bolo už 48 percent.

Fakt, že platobná morálka sa skôr/významne zhorší, z čoho vyplýva, že plynulého uhrádzania faktúr v termíne sa tak ľahko nedočkajú, očakávalo v roku 2015 19 percent firiem; vlani to bolo 21 percent. V zlepšenie platobnej morálky verilo v medziročnom porovnaní menej východoeurópskych firiem o 3 percentá (z 31 % v roku 2015 na 28 % v roku 2016).