Kamery: môžu – pomôžu

Sieťové videokamery sa v mnohých mestách na celom svete používajú na monitoring dopravnej premávky, video dohľad a ďalšie bezpečnostné potreby. Stále vo väčšej miere nahrádzajú analógové systémy priemyselných kamier s uzavretými okruhmi (CCTV) ako technológia ďalšieho stupňa vývoja schopná zvládať aj nároky, ktoré ešte len prídu. Ich potenciál však výrazne presahuje oblasť prostého dohľadu. Vzhľadom k nástupu Internetu vecí (IoT) sa vynára mnoho ďalších scenárov, kde by sieťové kamery mohli pomôcť zlepšiť chod tzv. chytrých miest, ako aj spôsoby, ako ľudia žijú, cestujú a pracujú.
Potenciálne oblasti využitia siahajú od mestských informačných systémov, kde sa kamery stávajú základnou súčasťou centrálnych dispečingov zabezpečujúcich celý rad služieb mesta (bezpečnosť a zabezpečenie, dodávky energie, zdravotníctvo, riadenie prevádzky a dopravu celkovo), cez udržateľné urbanistické plánovanie, až po riešenia pre kvalitu životného prostredie (sledujú kvalitu ovzdušia, hlučnosti a UV žiarenia). Sieťové kamery by navyše mohli umožniť vznik nových aplikácií zameraných na obchod, zábavu a turistiku, najmä ak budú prepojené s mobilnými technológiami s nadväznosťou na polohu používateľa.

Virtuálne mesto s 3D mapami v reálnom čase
Ako turisti tak aj samotní obyvatelia chcú vedieť o udalostiach, dopravných problémoch a prípadne zápchach, ktorým sa dá vyhnúť. Keby na svoje mobily dostávali modely miest v trojrozmernom prevedení, mohli by potrebné informácie získavať praktickým spôsobom a v reálnom čase. Vďaka technológii rozšírenej reality možno sieťové kamery využiť ako inteligentné senzory na strategických bodoch mesta. Vyspelý softvér môže vytvoriť 3D mapu s niekoľkými vrstvami naživo odovzdávaných informácií, vrátane živo prenášaného videa. Oblasti uplatnenia takýchto „živých“ máp môžu byť nespočetné – od bezpečnostných a zabezpečovacích, po priemyselné, zdravotnícke, vzdelávacie, určené pre zábavu, či využiteľné pre reklamu.

Lepšia komunikácia s obyvateľmi
Mestské správy musia rastúcu populáciu neustále informovať o veciach, ktoré sa v meste dejú a aby mohli splniť túto požiadavku, potrebujú inteligentnejšie nástroje, ktoré im umožnia komunikovať s obyvateľmi v prípade potenciálneho ohrozenia alebo nebezpečenstva, alebo keď potrebujú rezidentov v reálnom čase informovať, že v určitej oblasti mesta sa vyskytli nečakané problémy. Prostredníctvom obrazoviek, či informačných panelov umiestnených na dôležitých miestach, ako sú napr. námestia alebo vlakové stanice, a na základe informácií získavaných zo sieťových kamier, môžu úrady zobrazovať dôležité oznámenia tak, aby ľudí upovedomili o potenciálne nebezpečných alebo problematických situáciách. Zároveň ľuďom môžu odovzdávať pokyny, ako treba na danú situáciu reagovať a ako sa majú správať.

Vyššia spokojnosť obyvateľov
V dnešnej dobe má mnoho ľudí neustále so sebou šikovný mobil, nech už idú kamkoľvek. Vďaka mobilnej aplikácii využívajúcej signál GPS by obyvatelia miest mohli ľahko hlásiť nefunkčné alebo nedostatočné služby priamo „z terénu“ (viď projekt Odkaz pre starostu – www.odkazprestarostu.sk). Môžu napríklad nahlásiť preplnené odpadkové koše alebo rozbité pouličné osvetlenie. Mestské úrady si vedia nahlásené problémy overiť pomocou siete nainštalovaných video kamier a rozhodnúť o čo najlepšom a najrýchlejšom spôsobe, ako daný problém vyriešiť. Súčasne môžu dať obyvateľom vedieť o zvolenom postupe zaslaním informácií späť do aplikácie. Takýto systém obyvateľom umožňuje odovzdávať spätnú väzbu o službách mesta, ktoré úrady zabezpečujú a zlepšovať kvalitu života všetkých, čo sa na tieto služby spoliehajú.

Čo najlepšie využiť sociálne siete
Sociálne siete ako Facebook a Twitter sú už teraz zdrojom zásadných informácií pre policajné zložky, médiá a ďalších používateľov, ktorých sa dané oznámenie môže týkať – najmä pokiaľ ide o nehody, či incidenty malého alebo aj veľkého rozsahu. Akonáhle budú mestské úrady informované, že na sociálnych sieťach rastie výskyt určitých kľúčových slov, môžu pomocou sieťových kamier okamžite získať vizuálnu predstavu, problém lokalizovať, sledovať situáciu a vyhodnotiť jeho závažnosť. A nielen to – môžu porovnať správy zo sociálnych sietí s dátami, ktoré poskytujú sieťové kamery, inteligentné senzory, ako aj ďalšie IT aplikácie a na základe tzv. „Big data“ ich vyhodnotiť. Súhrnné dáta získavané a vyhodnocované z rôznych zdrojov umožnia úradom lepšie rozpoznať povahu danej udalosti vo svetle každodenných indikátorov a nájsť spôsob, ako na ňu správne reagovať.

Vyhľadávanie stratených vecí
Kľúče, peňaženky, mobilné telefóny, notebooky, alebo aj kolesá – to sú veci, ktoré sa každý deň v mestách strácajú najčastejšie, či už z dôvodu nepozornosti majitelia, alebo sú im odcudzené. Obyvateľom i polícii by pomohol systém, ktorý by tieto predmety vedel nachádzať. Takýto systém si dnes vieme veľmi dobre predstaviť – používal by senzory a technológiu GPS, ktorá by ich dokázala lokalizovať. Sieťové kamery môžu poskytnúť podporné video záznamy a pomôcť polícii alebo mestským úradníkom, aby ich pátranie bolo cielenejšie vďaka podrobnejším informáciám.

Vzdialené sprevádzanie chodcov
Tmavé priechody alebo parky v noci môžu byť nebezpečnými miestami. Pre ochranu obyvateľov v situáciách, kedy musia takými miestami prejsť, a aj pre ich bezpečnejší pocit by úrady mohli ponúknuť mobilnú aplikáciu, ktorá by dokázala smartphone používateľov prepojiť priamo s mestským dohľadovým systémom. K dispozícii by bolo tlačidlo pre núdzové volanie na policajný dispečing a vďaka kombinácii údajov o polohe a sieťovým kamerám s inteligentným nočným videním by operátor dispečingu mohol sledovať pohyb používateľa, ako aj dianie okolo neho a tak ho bezpečne previesť potenciálne nebezpečným miestom.

Monitoring dronov
Drony sú stále bežnejšou záležitosťou. Boli už hlásené aj prípady, keď došlo takmer k zrážke s lietadlami. Niektoré z nich môžu byť použité aj pre nekalé účely, napríklad špehovanie alebo prepravu nebezpečných materiálov a preto je nutné ich na diaľku monitorovať. Sieťové kamery je možné použiť na detekciu a sledovanie dronov na vzdialenosť až 100 metrov vo dne i v noci. Kamery môžu pomôcť pri ochrane citlivých objektov pred blížiacimi sa dronmi, napríklad priemyselných závodov alebo kancelárskych budov. Môžu odovzdať upozornenie v reálnom čase a identifikovať potenciálne ohrozenie, hoci sa nachádza aj niekoľko desiatok metrov nad zemou.

Zvládnutím nebezpečenstvo pri práci sa zníži množstvo nehôd
Sieťové kamery je možné využiť aj na sledovanie stavenísk, prác na cestách a ďalších potenciálne nebezpečných pracovných prostredí, pričom hlavným účelom je zabrániť nehodám, či zabrániť vstupu neoprávnených osôb do oblastí. Môžu však v reálnom čase monitorovať aj podmienky na nebezpečných miestach a vyslať varovný signál v okamihu, keď sa nejaký pracovník začne správať spôsobom, ktorý by mohol ohroziť či už jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných.

Vyššia bezpečnosť pre chodcov a cyklistov
V prípade návrhu inteligentných systémov riadenia prevádzky je kladený značný dôraz na bezpečnosť chodcov a cyklistov prechádzajúcich ulicu. Možno použiť jednoduché, avšak účinné opatrenia ako napríklad výrazné varovné nápisy, prehrávanie varovných hlásení alebo spustenie fyzickej zábrany, ktorá blížiacich sa vodičov automobilov upozorní, že sa ulicu chystajú prejsť chodci alebo cyklisti, a to zvlášť pri horšej viditeľnosti. Týmto spôsobom by sa mohol významne znížiť počet nehôd, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti a vytvoriť tak cesty bezpečnejšie pre rezidentov i pre turistov.

 

Riadené parkovanie
Nájsť miesto na zaparkovanie v rušnom centre mesta môže byť nočná mora. Systém založený na kombinácii sieťových kamier, analýzy obrazu a počítanie automobilov môže poskytnúť spoľahlivé informácie o dostupných parkovacích miestach v reálnom čase. Tieto informácie je možné vodičom sprostredkovať cez mobilnú aplikáciu, ktorá navyše bude vedieť vypočítať najrýchlejšiu trasu k najbližšiemu voľnému miestu na zaparkovanie na základe aktuálnej polohy vodiča. Rovnakým spôsobom je možné zabezpečiť riadenie parkovacích miest pre invalidov, aby mali istotu, že budú k dispozícii výhradne pre postihnuté osoby, a že cesty k nim sú voľné a bez ťažkostí dostupné.

Existuje ešte oveľa viac možných oblastí uplatnenia videokamier, keď budú prepojené s ďalšími snímačmi, informačnými systémami a riešeniami na analýzu obrazu ako súčasť sietí chytrého mesta. Vždy budú zohrávať dôležitú úlohu pri sledovaní kriminality, ochrany infraštruktúr a efektívneho zvládania núdzových situácií, no možno prišiel čas začať premýšľať aj mimo tradičný rámec bezpečnosti a nájsť pre kamery nové oblasti uplatnenia, kde majú potenciál výrazne ovplyvniť kvalitu života v mestách.

Autor článku: Andrea Sorri, Axis Communications