45 minút pre lepší štart do školy

O chvíľu nás čakajú zápisy budúcich prváčikov a tak by vaše deti mali mať dostatok pozitívnej motivácie, aby sa začali do školy tešiť. Veď sa naučia nielen nové veci – čítať, počítať, písať, ale najmä stretnú nových kamarátov. Čaká ich toho skutočne dosť, preto by sme im to my, rodičia, mali čo najviac uľahčiť – nielen ich pozitívne motivovať, ale aj viesť k správnemu rozvoju všetkých ich zručností, ktoré budú v škole potrebovať.

Neváhajte využiť nadchádzajúce voľné chvíle pracovných dní, no najmä víkendy a podporte ich kreativitu na rozvoj grafomotorických a kognitívnych schopností. Sú určite lepšou alternatívou k nadmernému pozeraniu televízie, či hrám na tablete alebo mobile. Ak vám však nezostáva veľa času a chcete, aby sa vaše dieťatko rozvíjalo po všetkých stránkach a získalo aj čosi navyše, prihláste ich do jazykovej školy Helen Doron.

„Prieskumy dokazujú, že imitácia spôsobu osvojovania si cudzieho jazyka ako toho materinského, ruka v ruke s učením cez všetky zmysly, interaktivitou, zapojením detí cez hru a osobné zážitky, pesničky, riekanky či tanec, vedie u dieťaťa k rýchlemu si osvojovaniu angličtiny, no tiež k zdokonaleniu sa v ďalších zručnostiach,“ objasňuje psychologička Mgr. Silvia Langermann, Ltc.

Hodiny angličtiny Helen Doron začínajú nenásilným zopakovaním učiva, ktoré slúži na pozitívne upevňovanie vedomostí a to cez riekanky, pesničky a podobne. Pokračuje sa novou látkou – cez hru a zábavu. Tu ide o porozumenie preberaného učiva práve cez rozvoj grafomotorických činností – nalepovanie samolepiek, vyfarbovanie, vystrihovanie, prirodzené počítanie, usporiadavanie, ale aj tanec, pohyb a prácu s výukovými kartičkami a ďalšími interaktívnymi materiálmi. Celá hodina prebieha kreatívnou hrou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa. Využíva sa tiež opakovaný posluch a pozitívne upevňovanie vedomostí. Na kurzoch jazykovej školy Helen Doron detičky robia aj cvičenia Brain Jog – ide o rozcvičku mozgu, ktorá kopíruje vek detí a charakter daného kurzu.

45 minút prebehne raz – dva, takže sa dieťatko na ďalšiu hodinu veľmi teší. Doma ich čaká interaktívne výučbové DVD, CD, ale tiež možnosť využívať detský kútik Helen Doron s množstvom online aktivít, ktoré sú zábavné, edukatívne a pomáhajú malým študentom zlepšiť sa v angličtine aj doma.

„V deťoch podnecujeme kreativitu a kreativita má veľa ďalších nesporných výhod. Zlepší sa ich jemná aj hrubá motorika, rozšíria sa im komunikačné schopnosti aj koncentrácia, budú trpezlivejšie a čo je najdôležitejšie – vďaka týmto zručnostiam budú deti sebavedomejšie a navyše sa na našich hodinách aj dobre zabavia. Na rozvoj grafomotorických, kognitívnych a komunikačných zručností sa zameriavame vo všetkých našich kurzoch,“ hovorí Katalin Deák, metodologička angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov a dodáva „Na každú vekovú kategóriu aj jazykovú úroveň máme pripravené špeciálne výučbové materiály, stačí sa len prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo a osobne sa presvedčiť.“

Benefity výučby na kurzoch Helen Doron

  1. Prirodzené prijatie druhého jazyka – je to hra, nie učenie
  2. Pozitívna motivácia bez nátlaku a skúšania
  3. Ľahká a prirodzená komunikácia v angličtine
  4. Pesničky, rytmus a rým uľahčujú zapamätanie slov, fráz a štruktúr
  5. Slovná zásoba sa rozvíja postupne, fixuje sa kontinuálne a trvale
  6. Brain Jog – gymnastika mysle podporuje myslenie a koordináciu
  7. Motivácia učiť sa, pretože sa deti na hodinu tešia
  8. Rozvoj správnej výslovnosti a pamäte
  9. Zdokonalenie kognitívnych, grafomotorických zručností a tvorivého myslenia
  10. Učenie k trpezlivosti, sebavedomá komunikácia s inými ľuďmi