Páry odkladajú rodičovstvo, až kým nie je neskoro

To, ako sa bude populácia v budúcnosti vyvíjať, vo významnej miere ovplyvňujú faktory ako pôrodnosť a plodnosť. Páry nielen na Slovensku hodnotia rodičovstvo ako veľký krok, potrebujú čas na premyslenie. Založenie rodiny považujú mnohí mladí ľudia za veľkú zodpovednosť, ktorej predchádza adekvátne finančné zabezpečenie zo strany potenciálnej matky aj otca, ale aj duševná pripravenosť na status rodiča.

Dieťa áno, ale neskôr

Práve váhanie je jedným z dôvodov odkladania tehotenstva. Svoju úlohu v plánovaní rodičovstva zohráva aj ekonomická situácia dvojice. Ďalšou príčinou je znížená plodnosť ženy, muža alebo oboch v páre či neplodnosť. Nech už sú dôvody odkladania tehotenstva akékoľvek, faktom je, že vyšší vek u ženy má negatívny vplyv na schopnosť otehotnieť. Odkladanie tehotenstva možno dvojici zabezpečí finančnú stabilitu, zvýšený vek však negatívne vplýva predovšetkým na plodnosť žien. Ženám vo veku od 20 do 24 rokov sa podarí otehotnieť do jedného roka v 86 % prípadov. Ženy vo veku od 25 do 29 rokov dokážu do roka otehotnieť v 78 % prípadov. Len 63 % žien otehotnie vo veku 30 až 34 rokov a u žien vo veku od 35 do 39 rokov ide o 52 % zdarných oplodnení. Výskum na vzorke 304 žien sledoval správanie žien a plánovanie tehotenstva. Do roka plánovalo počať dieťa len 18 % žien, do dvoch rokoch 24 %. Aj ženy, ktoré už sú matkami a ktoré plánujú aj ďalšie deti, svoje rozhodnutie odkladajú. Ďalšie dieťa by ženy chceli mať do roka v 20 % prípadov, 36 % opýtaných matiek plánuje ďalšieho potomka do dvoch rokov.

Prírode možno pomôcť

Práve ženy sa však pri plánovaní dieťaťa dostávajú do stresu v súvislosti so znižovaním plodnosti. Počet vajíčok vo vaječníkoch začína klesať už po 25. roku života, výrazný pokles nastáva po 35. roku. Či už chcete otehotnieť v dvadsiatich  alebo  tridsiatich rokoch, začnite zdravým životným štýlom. Lekári ženám odporúčajú zapojiť do plánovania tehotenstva aj partnerov. Aktívny životný štýl a túžba po dieťati často nestačí. Aby sa pár dopracoval k vytúženému výsledku, mal by využiť všetky dostupné prostriedky, ktoré cestu k bábätku uľahčia aj spríjemnia. Významným pomocníkom sú vitamíny skupiny B, najmä inozitoly. Význam tohto vitamínu, ktorý je súčasťou bunkových membrán, má pre organizmu priam zarážajúci účinok a má dôležitú úlohu ako aktivátor enzýmov riadiacich metabolizmus glukózy. Je nevyhnutný pri plánovaní tehotenstva, avšak niektorým ženám chýba. Dôvodom jeho nedostatku je to, že si ľudské telo nedokáže tento vitamín vyrobiť v dostatočnom množstve a práve preto je potrebné správne stravovanie alebo jeho zabezpečenie prostredníctvom výživových doplnkov. „Pre plodnosť sú dôležité myo-inozitol a d-chiro-inozitol. V tele sa nachádzajú vo fyziologickom pomere myo-inozitol:d-chiro-inozitol – 40:1. D-chiro-inozitol podporuje syntézu glykogénu (pečeň, svaly a tuk), zlepšuje indukciu ovulácie na podklade zlepšenia inzulínovej senzitivity a redukciou cirkulujúceho inzulínu a androgénov,“ vysvetľuje diabetologička a endokrinologička MUDr. Eva Žákovičová Ph.D. „Myo-inozitol je dôležitý pri správnom dozrievaní vajíčok. Má tiež zásadnú úlohu pri dozrievaní spermií v nadsemeníkoch a má antioxidačné účinky. Pôsobí na mitochondriálnej úrovni, a tým má spermia podstatne vyšší energetický potenciál,“ dopĺňa ju gynekologička MUDr. Michaela Grossová, PhD. medicínska riaditeľka centra asistovanej reprodukcie ISCARE Reprofit.