Inovatívna liečba pomohla Czoborovej

Vzhľadom na značné poškodenie kolenného kĺbu sa Zora Czoborová rozhodla vyskúšať modernú liečbu artrózy kmeňovými bunkami z vlastného tuku. Odborníci v nemocnici Malacky jej zákrok vykonali v júni tohto roka, pričom prvé pozitívne výsledky Zora pocítila už niekoľko týždňov po zákroku. Úspešnosť liečby potvrdzuje ústup bolestí a zlepšená funkčnosť operovaného kĺbu. 

Zora Czoborová je ako vymenená

Bolesti spôsobené úrazom v mladom veku ako aj nadmerným športovaním spôsobili, že bývalá úspešná slovenská fitneska Zora Czoborová už dlhšie nemohla vykonávať určité cviky. Najmä pri rotačných a predozadných pohyboch pociťovala nesmiernu bolesť, keďže chrupavka v pravom kolennom kĺbe takmer úplne chýbala. Po konzultácii a MR vyšetrení, si Zora mala zvýšiť podiel podkožného tuku na bruchu. V deň zákroku jej práve odtiaľ odobrali materiál, z ktorého priamo v laboratóriách BHI v Nemocnici Malacky izolovali kmeňové bunky. Po oddychu na nemocničnej izbe nasledovala posledná fáza zákroku, samotné vpichnutie kmeňových buniek do poškodeného miesta, ktorá trvala už len 5 minút. Po úspešnej operácii  sa čakalo, ako zareaguje Zorino telo a ako rýchlo zregeneruje poškodené tkanivá. „Už po dvoch týždňoch som cítila zlepšenie. Stratila sa bolesť a ja som opatrne skúšala koleno zaťažiť. Keďže svoje telo dokonale poznám, vedela som čo si môžem dovoliť. Pomohlo mi plávanie a cvičenie vo vode, kde som koleno príliš nezaťažovala,“ uvádza Zora a dodáva: „Teraz, po takmer šiestich mesiacoch od zákroku už s kolenom môžem vykonávať aj výkruty, otočky a iné rotačné pohyby. Som veľmi šťastná, že už aj na Slovensku máme moderné metódy medicíny, ktoré nám môžu zlepšiť kvalitu života. Túto metódu odporúčam naozaj všetkým, ktorí trpia bolesťami a opotrebovaním kĺbov a  ďakujem odborníkom v Nemocnici Malacky za ich starostlivosť a špičkový profesionálny a ľudský  prístup.“ Nielen o Zoru, ale o všetkých pacientov pri aplikácií kmeňových buniek sa stará profesionálny tím odborníkov na čele s MUDr. Milanom Hricom, ktorý sa k Zorinmu momentálnemu zdravotnému stavu vyjadril: „Kolenný kĺb po aplikácii kmeňových buniek sa krásne zregeneroval. Proces liečenia stále nie je ukončený a Zoru aj naďalej budeme sledovať. Avšak som rád, že Zora uvádza subjektívne zlepšenie stavu, čo indikuje úspešnosť liečby.“  

Účinky kmeňových buniek

Dospelé kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva sú „multipotentné“, čo znamená, že môžu produkovať viac ako jeden typ špecializovanej bunky v tele. Táto vlastnosť kmeňových buniek sa stala základom liečby mnohých ochorení, pri ktorých vlastná imunitná reakcia organizmu nestačí na obnovenie zdravia. Kmeňové bunky pomáhajú pri širokej škále zdravotných problémov, medzi ktoré patria napríklad srdcové ochorenia, diabetes, autoimunitné a vekovo špecifické ochorenia, ale aj zotavovanie po zraneniach a športových úrazoch. Medzi inými sú schopné produkovať aj špecializované bunky nachádzajúce sa v kostnom tkanive, napríklad osteoblasty. Podstatou liečby artrózy kmeňovými bunkami z vlastného tuku, na ktorú sa v Nemocnici Malacky špecializujú, je podanie životaschopných buniek do oblasti poškodených kĺbov, ktoré sa stanú podkladom na novotvorbu, resp. obnovu chrupavky a tým aj zlepšenie funkcie kĺbov a ústup subjektívnych ťažkostí (predovšetkým bolesti).

Komu je liečba určená?

Liečba kmeňovými bunkami z vlastného tuku v Nemocnici Malacky je prioritne určená pacientom s diagnostikovanou artrózou prvého a druhého stupňa. Odborný prístup od prvej konzultácie až po pooperačnú starostlivosť nikoho nenechajú na pochybách, že v Nemocnici Malacky si zvolili k pacientom profesionálny prístup, ktorý potvrdzuje aj najmodernejšia rádiodiagnostika v rámci Ortopedického centra nemocnice. Pri izolácii kmeňových buniek spolupracujú s nositeľom know-how technológie Blue Horizon International, ktorá disponuje unikátnou koncepciou na túto činnosť. „Je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou byť súčasťou tohto pracovného tímu. Chceme, aby ľudia s bolesťami kĺbov netrpeli a mohli sa vrátiť k svojím starým záľubám, ktoré kvôli bolestiam nemôžu vykonávať. Presne tak, ako to bolo u Zory,“ povedal MUDr. Milan Hric. Pacienti sú pred zákrokom poučení, že ide o experimentálnu liečbu, o povahe ich ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá im má byť poskytnutá, vrátane diagnostických alebo liečebných postupov. Vedia aj o prípadne potrebných zdravotných ako aj o možných následkoch a možných rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou. Viac informácií o liečbe kmeňovými bunkami z vlastného tuku získate na www.liecbaklbov.sk.

Nevyhnutné vybavenie zariadenia poskytujúceho liečbu kĺbov kmeňovými bunkami

Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa liečba kmeňovými bunkami realizuje, by malo byť komplexným zdravotníckym zariadením s potrebným materiálno-technickým a personálnym vybavením. Je dôležité, aby boli splnené všetky podmienky na prípadnú hospitalizáciu pacienta s možnosťou poskytnúť mu aj intenzívnu liečbu. Ambulantné aplikácie tieto podmienky nespĺňajú.

Súčasťou komplexného zdravotníckeho zariadenia by mali byť operačné sály, v ktorých sa prísne dodržiavajú hygienicko-epidemiologické štandardy na zamedzenie vzniku infekcií a ďalších zdravotných komplikácií. Laboratórium, v ktorom sa kmeňové bunky izolujú, musí mať vydanú licenciu Ministerstvom zdravotníctva SR. Na aplikáciu kmeňových buniek do niektorých kĺbov je nutné použitie RTG prístroja, napríklad aplikácia kmeňových buniek do bedrového kĺbu by mala prebiehať vždy pod kontrolou na zobrazovacej jednotke. Pre hĺbkové posúdenie vhodnosti pacienta na operáciu, musí mať lekár k dispozícii výsledky vyšetrenia magnetickou rezonanciou, čiže aj tento prístroj musí byť súčasťou vybavenia zdravotníckeho zariadenia, ktoré liečbu kmeňovými bunkami poskytuje. 

O Nemocnici Malacky

Nemocničná, a. s., je dynamicky sa vyvíjajúce zdravotnícke zariadenie, ktorého cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu nielen pre obyvateľov Záhoria. Nadštandardné technické vybavenie, služby na vysokej úrovni a ústretový personál sú dôvodom, prečo malackú nemocnicu navštevuje aj množstvo pacientov z iných regiónov. Spoločnosť Blue Horizon International (BHI) poskytuje medicínske poradenstvo a riadi sa unikátnym princípom, ktorý spočíva v kombinácii liečby, výskumu a dobročinnej aktivity. BHI poskytuje lekársku starostlivosť na špičkovej svetovej úrovni, disponuje najnovšou technológiou v liečbe kmeňovými bunkami a je zameraná na vedu, výskum, rozvoj a klinické testovanie. Poslaním BHI je zlepšenie zdravia ľudstva a zvýšenie kvality života. Na tento účel bola tiež založená slovenská Nadácia Blue Horizon, ktorá zastrešuje dobročinné aktivity firmy BHI, podporu vedy a výskumu na Slovensku.

Čo hovorí odborná štúdia?

Momentálne sa v Nemocnici Malacky realizuje štúdia, v rámci ktorej sú všetci pacienti, ktorí absolvovali liečbu kmeňovými bunkami, dlhodobo sledovaní aj po absolvovaní liečby. Podľa doterajších poznatkov je táto metóda vysoko efektívna – podľa stupňa postihnutia efektivita liečby dosahuje 70-90 %.  Na základe analýzy 80% pacientov uviedlo, že po liečbe kmeňovými bunkami cíti úľavu od bolestí. Na Slovensku nie je táto liečba zatiaľ hradená z verejného zdravotného poistenia. Potenciálni pacienti sa môžu prihlásiť na bezplatnú odbornú konzultáciu.