Eso na varenie Orava MH-03 uvarí za vás – aj zdravo!

Multifunkčný hrniec Orava MH-03 so sklenenou pokrievkou s rukoväťou je v kuchyni tajným esom v rukáve, ak potrebujete uvariť skvelé jedlo pre vás, blízkych aj vzácne návštevy. Dokáže variť, grilovať či piecť, variť v pare a umožňuje aj v poslednej dobe tak trendové „slow cooking“ – pomalé varenie, po ktorom je mäso lahodne mäkké a v zelenine ostávajú uchované telu prospešné látky.

Vie však aj vyprážať, takže ak máte chuť na dobre prepečený steak alebo hamburger, bude rád vaším hlavným kuchárom. Vďaka obdĺžnikovému pôdorysu vám na kuchynskej linke nezaberie veľa miesta, čo iste oceníte, lebo po jeho vyskúšaní ho budete chcieť mať vždy poruke. Veď doň stačí vložiť ingrediencie, nastaviť jeden z prednastavených programov na prednom paneli – a zatiaľ čo on varí, vy sa môžete venovať svojim obľúbeným činnostiam! Intuitívne sa ovláda a jeho grilovací rošt, pokrievku aj vnútornú nádobu ľahko umyjete i v umývačke riadu. Môže byť váš za 99 €. Pozrite sa na www.orava.eu

Súťažná otázka:

Čo je funkcia ,,slow cooking“?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. decembra 2016. Ako predmet správy použite “súťaž –Orava, hrniec”. 

Súťažíte o:

Jeden z vás získa tento produkt.

Výhercu kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.