Na Slovensku sa faktúry neplatia načas

Obchodujete s firmami z východnej Európy? Ľahšie sa vám tak môže stať, že budú meškať úhrady faktúr alebo nedostanete zaplatené vôbec. A pritom sú to vaše peniaze, ktoré vám iní dlhujú. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016 sú firmy z východnej Európy menej disciplinované pri platení faktúr než tie sídliace v západnej časti kontinentu. Rozdiel spočíva v 6 percentách v prospech západoeurópskych firiem. Kým tu sa platí načas v priemere v 80 % prípadov, na východe dochádza k úhrade v termíne len v 74 % prípadov.

Slovensko je medzi poslednými

Špeciálny prípad je Slovensko. Naše firmy skončili na posledných priečkach pri porovnávaní platobnej disciplíny medzi krajinami Európy. Spolu s Gréckom a Rumunskom sme zhodne zaznamenali len 73 % načas uhradených platieb. Horšie na tom už je len Bulharsko, ktoré má v aktuálnom roku 72 % platieb v termíne. Úplne nevymožiteľných pohľadávok bolo u nás až 5 %. Spomedzi všetkých 14 skúmaných krajín sme skončili na poslednom mieste spolu s Maďarskom a Gréckom.

Práve nedávno pritom prebehla v slovenskom parlamente diskusia o tom, či má alebo nemá byť nevyplatenie faktúr trestným činom. Opozičný návrh však počas schvaľovania v pléne neprešiel a tak takýto stupeň zákonnej ochrany na Slovensku neplatí. „Neskoré platby alebo úplné neplatenie faktúr sú praktikami, ktoré v našich podmienkach fungujú už roky. Rozhodne by bolo dobré pokúsiť sa zvrátiť tento nepriaznivý stav,“ uvádza Michal Šoltes, konateľ spoločnosti venujúcej sa manažmentu pohľadávok EOS KSI Slovensko.

Svetlé príklady

Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ 2016 tiež ukázala, že najdisciplinovanejší pri uhrádzaní faktúr sú Nemci. V stanovenom termíne platí až 83 % firiem, bolo zaznamenaných len 17 % meškajúcich platieb (v tom aj vôbec neuhradené faktúry). Nasledujú Rakúšania a Španieli – zhodne po 82 % načas zaplatených platieb. Celkovo možno za Európu konštatovať, že faktúry uhrádza načas 77 % firiem. Medziročne (oproti roku 2015) platobná morálka firiem klesla o 1 %.

EOS štúdia „European Payment Practices“ bola zostavená na základe odpovedí 3000 respondentov na rozhodovacích pozíciách v 14 európskych krajinách. V rámci východnej Európy boli mapované také krajiny ako Rusko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Chorvátsko. Západ mal zastúpenie v podobe Nemecka, Rakúska, Belgicka, Veľkej Británie, Španielska a Francúzska.