Hravé deti sú zdravé deti

Snívate po náročnom dni po chvíľke ticha a pokoja, no váš drobec to vidí inak a usiluje sa vás neustále zapájať do svojich hier a šantenia?  Môžete byť radi. Hovorí sa, že hravé deti sú zdravé deti a je to úplná pravda. Hra je pre detský rozvoj omnoho dôležitejšia, ako by sa mohlo zdať.

Hra má pre deti vo veku 1,5 až 5 rokov väčší význam ako len samotnú zábavu. Je to pre nich spôsob, akým spoznávajú svet, komunikujú s okolím a zároveň sa učia. Pohybové aktivity, hoci aj lezenie po stromoch či naháňačky vplývajú na neskoršiu inteligenciu u detí, ale pomáhajú aj odbúrať stres, zvládať záťaž či predchádzať obezite. Kreslenie, hudba či hra v kolektíve zas stimulujú centrá v mozgu, ktoré súvisia s učením sa jazyka či rozvíjaním motoriky u detí.

Počas prvých šiestich rokoch života, ktoré dieťa strávi predovšetkým pri hrách, je tak schopné osvojiť si množstvo vedomostí a zručností, ktoré určite neskôr ocení. Ak sa napríklad dieťa v predškolskom veku naučí hovoriť po anglicky, bude to pr2eňho rovnako prirodzené ako jeho materinský jazyk a určite nehrozí, že by na to zabudlo. Dôležitý je však spôsob, akým sa to naučí – na mechanické učenie sa je v tomto veku ešte pri skoro, a navyše, nie je to ani efektívne. Jazyková metodologička angličtiny pre deti Helen Doron, Katalin Deák, vysvetľuje: „Je vhodné, ak si deti cudzí jazyk osvojujú prirodzeným a zábavným spôsobom prostredníctvom hier, príbehov či piesní. Takéto hodiny angličtiny pre nich nie sú nijakým spôsobom zaťažujúce. Novinkou je napríklad kurz Toddler´s Best Start pre deti vo veku 1,5 – 3 roky a Nat and Friends pre 5 a 6 ročné deti. Pri najmladších deťoch v ňom ide predovšetkým o prirodzenú interakciu s množstvom podnetov, ktoré okrem angličtiny pomáhajú deťom rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, ale i skorú matematiku a čítanie. Staršie deti sa okrem hry, tanca, pesničiek či básničiek zdokonaľujú v angličtine aj cez videá. Naučia sa tak angličtinu počúvať, čo je výhodné pri následnom hovorení v cudzom jazyku. A popri tom sa aj vďaka kólii Polly a mačke Nat stále hrajú.“

Rovnaký postup odporúča aj psychologička Mgr. Silvia Langermann, Ltc.: „V učení hrou sa dieťa osobnostne vyvíja a tým pádom napreduje. Formuje sa jeho spôsob myslenia, názory, pohľad na svet. Učenie sa cudzieho jazyka v tomto období musí prebehnúť prirodzeným spôsobom, tak, aby si mohlo dieťa jednotlivé veci chytiť, vyskúšať, proste zažiť. Nesmie mať pocit, že je na kurze, všetko je hravé a prebieha cez pesničky, básničky či tanec. Skrátka učenie hrou je to najlepšie učenie. “