Aj ľudia s poruchami sluchu môžu hrať na klavíri, neveríte?

Môže sa to zdať neuveriteľné, ale strata alebo porucha sluchu nemusia byť vždy prekážkami pri rozvíjaní hudobného talentu. Dôkazom je už druhý ročník medzinárodného hudobného festivalu ‘Beats of Cochlea’, ktorý je venovaný deťom, mladým aj dospelým, ktorí trpia poruchami sluchu.

V jedinečnej súťaži sa tento rok medzi najlepších prebojovala aj Slovenka Gabika (19), ktorá miluje hru na klavíri. Súťaž sponzorovaná spoločnosťou MED-EL, popredným výrobcom systémov sluchových implantátov, oslavovala nadšenie pre hudbu v poľskej Varšave.

Pianistka Gabika (19) sa presadila medzi 150 súťažiacimi z celého sveta

‘Beats of Cochlea’ je medzinárodná súťaž určená hudobným talentom, ktoré trpia poruchami alebo stratou sluchu. Kochleárny implantát im však dokázal zmeniť život! Vďaka výsledkom modernej vedy a medicíny si aj ľudia s ťažkými poruchami sluchu môžu vychutnávať svoju vášeň.

Do súťaže sa prihlásili pacienti z celého sveta – Kanady, USA, Ekvádoru, Gruzínska, Nemecka, Kazachstanu či Ruska a medzi 150 súťažiacimi bola úspešná aj Slovenka Gabika (19), ktorá sa narodila ako nepočujúca. Jej rodičia to zistili až keď malo dievčatko 1,5 roka a stále nereagovalo na zvuky. O rok neskôr urobili veľký krok a Gabika podstúpila zavedenie kochleárneho implantátu.

 „V troch rokoch som už mala implantát, učila som sa rozprávať a o chvíľu som už pekne hovorila ako zdravé dieťa, a to vďaka mojej mame,“ spomína Gabika na neľahké detské začiatky. Dnes má pred sebou život muzikantky, a pritom pred 18 rokmi nikto nevedel, či bude niekedy počuť mamin hlas. „Keď som bola malá, nemala som rada hudbu. Otravovala ma až tak, že som mame vypínala rádio v aute. Postupne som si hudbu a hru na klavír zamilovala aj vďaka úžasnej učiteľke a dnes si svoj život bez nej už neviem predstaviť. Práve naopak, chcem sa učiť hrať aj na bicie,“ opisuje plány Gabika. „Súťaž mi dala úžasnú šancu vystupovať vo Varšave medzi ostatnými hudobníkmi s implantátmi a reprezentovať Slovensko. Na budúci rok chcem urobiť všetko preto, aby som sa umiestnila ešte vyššie,“ teší sa už teraz mladá hudobníčka.

Beats of Cochlea pomáha deťom, mladým aj dospelým plniť ich hudobné sny. Sme hrdí na to, že podporujeme podujatie, ktoré  oslavuje radosť z hudby a prináša ju do životov ľudí, ktorí trpia poruchami sluchu. Dúfame, že festival bude motivovať účastníkov, aby sa svojej vášni venovali aj naďalej,” hovorí Johanna Pätzold, interná muzikologička spoločnosti MED-EL.

Ako to celé funguje? Nadštandardné počutie s MED-EL Triformance 

Dnešné technologické pokroky v oblasti sluchových implantátov dokážu zabezpečiť, že ich používatelia nielen počujú, ale dokážu si plniť svoje sny! MED-EL hrá kľúčovú úlohu pri možnostiach používateľov implantátu vychutnať si počúvanie hudby.  Kochleárne implantáty spoločnosti uvádzajú jedinečný Triformance koncept zložený z troch kľúčových prvkov, ktoré umožňujú hudbu vnímať prirodzenejším spôsobom.

 „Počúvanie hudby u počujúcich jedincov, ako aj u nositeľov kochleárneho implantátu možno posudzovať z dvoch hľadísk. Prvé hľadisko je skôr technické a predstavuje percepčnú presnosť, ktorú môžeme aj merať. Pozostáva z určovania výšky tónu, sledovania rytmu melódie a z posudzovania farby zvuku. Druhé hľadisko je subjektívne ocenenie komplexného vnemu hudby. Kvalita signálu prijímaného cez kochleárny implantát sa zameriava práve na tú prvú zložku vnímania hudby. Súčasné procesory na spracovanie signálu umožnia spresniť vnímanie fyzikálnych charakteristík hudobného zvuku. Vyššia kvalita vnímaného zvuku vedie následne k optimalizácii subjektívneho ocenenia hudobného vnemu u nositeľov najmodernejších kochleárnych implantátov,“ vysvetľuje Prof. MUDr. Milan Profant , CSc. prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB.