Známka vydaná na podporu zbierania známok.

Slovenská pošta vydala poštovú známku Filatelia s personalizovaným kupónom so špecifickým symbolom T2 50g zodpovedajúcim cene za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s.

Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie, vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi. Námetom známky je motív poštového holuba symbolizujúci doručovanie poštových zásielok. Upravený tlačový list známky s potlačenými kupónmi propaguje 90. výročie rozhlasového a 60. výročie televízneho vysielania na Slovensku.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 3. 6. 2016 a domicilom mesta Bratislava. Okrem tradičných filatelistických produktov Slovenská pošta, a.s., po prvý raz vydáva aj nový filatelistický produkt vo forme rozprávkovej knihy pre deti „Tajná správa“, ktorú na tému poštového holuba napísal významný slovenský autor detských kníh Branislav Jobus, ktorý je zároveň autorom novej piesne s identickým názvom „Tajná správa“.

Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Katarína Macurová, ArtD., autorom ilustrácií rozprávky „Tajná správa“ je Adrian Ferda.

Slávnostná inaugurácia emisie poštovej známky „Filatelia“ s personalizovaným kupónom a rozprávkovej knihy „Tajná správa“ sa uskutoční 3. júna 2016 o 10:30 hod. na Bratislavských zberateľských dňoch v areáli Incheba Expo Bratislava, v prednáškovej miestnosti v Hale A1. Súčasťou programu bude hudobné vystúpenie Branislava Jobusa ako aj autogramiáda autorov participujúcich na tejto multimediálnej emisii poštovej známky.

Sprievodnou časťou 13. ročníka Bratislavských zberateľských dní bude aj expozícia Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s., v Banskej Bystrici zameranej na spôsoby prepravy poštových zásielok v minulosti s názvom Technické pamiatky a doprava na poštových známkach. Predstavuje na piatich paneloch výber slovenských poštových známok s vyobrazením námorných lodí, parných lokomotív, automobilov – veteránov, poštového autobusu, lesných železníc. Pripravená je aj výstava Letecká pošta na Slovensku po roku 1952 tvorená tiež piatimi panelmi s výberom tlačových listov leteckých poštových známok.

Panelovú časť expozície Poštového múzea doplnia vo vitrínach vystavené trojrozmerné predmety približujúce proces výroby poštovej známky. Budú to predovšetkým rytecké a tlačové dosky, nástroje používané rytcami – súprava rydiel, zverák a moleta. Poštové múzeum predstaví aj poštové pečiatky, ktoré sú tiež nevyhnutnou súčasťou vykonávania poštových služieb v poštovej preprave.

     Súčasťou expozície Poštového múzea na tohtoročných Bratislavských zberateľských dňoch bude aj kútik nazvaný Detská pošta. Pre malých návštevníkov sme pripravili panelové hry s poštárskou tematikou. Deti si budú môcť zahrať známkové pexeso, poskladať si obrázok známky z dielikov magnetického puzzle a odfotografovať sa tak, že sa stanú súčasťou veľkej poštovej známky. Pre malých návštevníkov bude aj možnosť vlastnoručne si opečiatkovať filatelistické materiály zakúpené na podujatí špeciálnou pečiatkou Detskej pošty.