Technológia RGBW schválená ako štandard pre 4K Ultra HD.

Počas májového stretnutia komisie ICDM (International Committee for Display Metrology) v San Franciscu bolo oficiálne potvrdené, že televízny formát RGBW spĺňa všetky požiadavky pre zobrazenie obrazu v 4K Ultra HD kvalite.

V nadväznosti na schválenie RGBW ako 4K sa komisia zhodla aj na schválenie ďalších pokročilých sub-pixelových architektúr, medzi ktoré patrí napríklad RGBY a PenTile®, čím ukončila diskusiu okolo kvalít RGBW.

Komisia ďalej rozhodla, že každý test rozlíšenia musí uvádzať aj hodnotu modulácie kontrastu, ktorá je nutná pre následné posúdenie splnenia štandardov. IDMS moduláciu kontrastu definuje ako rozdiel v jase medzi každým priľahlým riadkom v horizontále aj vertikále mriežky riadkov so svetlom a farbou, ktoré tvoria obraz, nie rozlíšenie.

Kompletné znenie dokumentu Status of Pixels and Subpixels Rendering for Resolution Measurements, z ktorého je nasledujúci výňatok, nájdete tu: www.icdm-sid.org/updates/Docs/7p0-01-20160524.pdf