Majú deti v škole rovnaké šance?

V Senci sa 9. júna konal už 5. ročník dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google3… a stále sa môže učiť. Program reflektoval aktuálne dianie na Slovensku – v kontexte medzinárodných súvislostí. Tento rok je program postavený na troch základných pilieroch:

Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní, rozmanitosť vzdelávacích procesov a kvalita školy. Na podujatí sa zúčastnil rekordný počet účastníkov z celého Slovenska, takmer 500 učiteľov a riaditeľov zo všetkých stupňov škôl na Slovensku.

Organizátorom konferencie bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v Európe. Spoluorganizátorom bolo Veľvyslanectvo Indickej republiky a odborným garantom podujatia Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

„Keď sme uvažovali o téme tohtoročnej konferencie, čo je aktuálne, čo sa teraz musia učitelia naučiť, čomu sa musí prispôsobiť chod škôl, aj zmýšľanie riaditeľov a učiteľov, celkom jednoznačne nám z množstva tém zarezonoval súčasný svet v pohybe. Všetko sa dnes mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, prehlbujú sa rozdiely… a všetky tieto zmeny musí reflektovať aj škola,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

Na 5. ročníku odbornej konferencie vystúpilo viac ako 40 domácich lektorov aj renomovaných spíkrov zo zahraničia – z Nového Zélandu, Indie, Nemecka, Švajčiarska a Česka. Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odzneli nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme nechýbali ani inovácie v školskom prostredí.

Konferenciu spoluorganizovalo aj Veľvyslanectvo Indickej republiky.

India so svojím kastovým systémom sa už dlhodobo vyrovnáva so sociálnymi rozdielmi. Otázkou je – máme alebo môžeme niečo z indických skúseností preniesť do slovenských škôl?

„Pre vás Európanov bude zrejme len ťažko predstaviteľné, že u nás v Indii je celkom bežný jav, že študenti pochádzajúci z nižších kást sedia v zadných radoch, nemajú dovolené miešať sa medzi študentov z vyšších kást a majú zakázané deliť sa o jedlo. Kvôli stereotypom a predsudkom zo strany privilegovaných kást a sociálnych tried mnoho študentov v škole trpí kvôli snobizmu, predčasne končí školskú dochádzku, dosahuje slabý prospech a je predmetom ponižovania,“ približil indickú realitu v školách Chetan Sinha, PhD., odborný asistent na Katedre psychológie Christ University v Indii, ktorý vystúpil v rámci programu v Senci.

V škole by sa mali deti cítiť bezpečne, motivovane a docenene, a to aj napriek rozličným kultúram, z ktorých pochádzajú, či rôznym možnostiam, ktoré im vytvára ich rodinné zázemie.

„Vzdelávaniu sa venujeme už viac ako 17 rokov a za ten čas pozorujeme, že sociálne rozdiely sa už aj u nás na Slovensku prehlbujú. Z nášho pohľadu je dôležité, aby deti, ktoré pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, dostali rovnaké šance a príležitosti na to, aby boli múdre a vzdelané, pričom v tomto procese popri rodine zohráva dôležitú rolu práve škola. Škola má byť priestorom, kde by deti nemali pociťovať rozdiely,“ dodala Mgr. Mira Schrimpelová.

Faktom je, že svet je oveľa viac multikultúrny ako sme zvyknutí my na Slovensku.

Dobrým príkladom je Nový Zéland. Na konferencii Učiteľ nie je Google3 ho tento rok zastupoval dr. Marek Tesar, PhD. MA, TTC z Univerzity v Aucklande:

„Slovenskí učitelia sú skvelí, veľmi sa chcú učiť a pracovať s rôznymi deťmi, len im možno chýbajú skúsenosti, pobyty v zahraničí či literatúra, ktoré by im pomohli s heterogenitou pracovať. A keď hovorím o heterogenite, nemám na mysli len iné kultúry a etnicity. Hovorím aj o iných názoroch, myšlienkach, postojoch, o rôznych deťoch, ktoré treba učiť rôznym spôsobom. A často práve vytvorenie komunity, čo sme sa v zahraničí naučili, pomáha tomu, aby sa školy stávali otvorenejšie smerom k deťom aj k ich rodičom. Na Novom Zélande vždy hovoríme, že funkcia školy je v tom, aby sme všetci spolu žili dobre. Toto vnímam ako jeden z princípov, ktoré by ste si mohli na Slovensku osvojiť. Nemyslieť len na to, ako môžem ja ako individualita žiť dobre, ale uvažovať o tom, ako môžeme všetci spolu žiť dobre.“