Rada mládeže Slovenska dá hlas mladým ľuďom.

V týchto dňoch sa rozbieha najväčší európsky projekt na zapojenie mladých ľudí do politického rozhodovania s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý koordinuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je zistiť názory a potreby mladých, aby mohli byť prijaté ako základ dôležitých politických rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni.

Podujatia Štruktúrovaného dialógu budú trvať do 31. augusta 2016 a budú sa odohrávať naprieč celým Slovenskom. Pôjde o verejné debaty na stredných a vysokých školách, workshopy v znevýhodnených regiónoch, premietania dokumentárnych filmov a diskusné stretnutia v rôznorodom prostredí, od bratislavských elitných stredných škôl až po nízkoprahové centrá na Luníku IX.

Štruktúrovaný dialóg je systém konzultácií, ktorý sa pýta mladých ľudí na ich názor na dopredu určenú tému, ktorou je v tomto roku „život v rôznorodej a prepojenej Európe pre všetkých“.

Prvé diskusie organizuje Študentská rada vysokých škôl na univerzitách na celom Slovensku. Témou diskusií bude prenikanie extrémizmu do spoločnosti. Mladí ľudia sa môžu zapojiť do konzultácií a diskusií vo svojich mestách a regiónoch. Aby sme zachytili čo najširšie spektrum názorov, ponúkame im aj možnosť navrhnúť konkrétne nápady a opatrenia v online dotazníku na webe www.strukturovanydialog.sk

Výstupy z konzultácií budú tvoriť jadro Európskej konferencie mládeže, ktorá sa v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ uskutoční v októbri v Košiciach. Jej závery budú slúžiť ako podklady pre Európsku komisiu, ktorá z nich sformuluje odporúčania jednotlivým členským štátom.