Printové média na vzostupe.

Komunikácia sa stáva jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech firmy alebo projektu. Pritom nejde len o externú komunikáciu na spotrebiteľov, ale aj o internú komunikáciu smerovanú na zamestnancov. Jednotlivé subjekty si mohli zmerať „sily“ v  kvalite svojich médií na 13. ročníku súťaže Podnikové médium roka. V tomto roku bola prekvapením úroveň, ale aj počet prihlásených printových médií.

Z celkovo 288 prihlásených postúpilo do rozhodovania o najvyššie ceny až 150 prác. 58 veľkých podnikov, štátnych subjektov, mimovládnych organizácií malo možnosť v súťaži overiť si kvalitu svojej práce. Najväčší záujem bol o kategóriu externej komunikácie. „V tomto roku sme zaznamenali výrazné napredovanie printových médií aj napriek tomu, že v mainstreame stále sledujeme ich všeobecný pokles. Prekvapením, ba priam až šokom boli pre nás noviny malej obce a regionálnej organizácie. Nemuseli by sa zaň hanbiť žiadne vydavateľstvá.“ povedala členka poroty Mgr. Monika Kozelová z Klubu podnikových médií.

Prvé miesto za podnikový magazín si odniesla spoločnosť Alpha medical (magazín inVitro) a Tatra Banka (magazín Private banking Times). Najväčším prekvapením poroty bola vysoká úroveň neziskových, príspevkových a rozpočtových organizácií. Niektoré printové média svojou kvalitou, obsahom, grafikou či spracovaním presiahli aj celoslovenské komerčné médiá. Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región Liptov – si odniesla 1. miesto za časopis Tatry magazín. V tejto kategórii porota udelila dve prvé miesta, a tak malá obec Slovenská Ľupča, s o niečo viac ako 3 200 obyvateľmi, bola na stupienku víťazov so svojím magazínom Ľupčianske zvesti.

Súťaž nie je už dominantná len pre veľké výrobné podniky s vyššími rozpočtami na komunikáciu, ale sebavedomie nabrali už aj malé podniky, mimovládne organizácie, obce. Na vyhlasovaní výsledkov majú súťažiaci možnosť nazerať do prác ostatných a hovoriť o spoločných úskaliach, výzvach a aj úspechoch.