Ako môžu utekať eurá do kanála? Pretekajúca voda v byte môže prísť v lete obzvlášť draho!

Počas letného obdobia si väčšina domácností plánuje dlhšiu dovolenku a opakovane opúšťa svoj byt aj na niekoľko týždňov. Byt nie je pod dozorom tak ako po zvyšok roka. V takto opustenom dome či byte hrozí vyššie riziko nečakaných porúch. Buďte obozretní, zdanlivo nevinne pretekajúca voda vás môže vyjsť dosť draho.

V priebehu jedného dňa môže poškodeným splachovacím mechanizmom bezdôvodne pretiecť 500 až 1500 litrov vody, čo môže vyjsť majiteľa bytu aj niekoľko desiatok až stoviek eur, ak sa takáto porucha v byte v čase neprítomnosti členov domácnosti vyskytne. Tento problém však netreba podceňovať ani počas prítomnosti v byte.

Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, kedy si vlastník bytu vďaka vysokým nákladom všimne alebo uvedomí poruchy v byte. Preto je dôležité, aby si užívatelia bytov zariadenia kontrolovali aj počas roka, nakoľko aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo wc môže mať za následok prekvapivo vysoké náklady.

Tabuľka finančných strát:

typ poruchy intenzita litrov za deň m3 za rok Maximálna cena za vodné a stočné / 1 m3 * Cena za rok
Kvapkajúca batéria Slabo 24 8,76 2,229 Eur

 

19,53Eur
Kvapkajúca batéria Silno 54 19,71 43,93 Eur
Pretekajúce WC Slabo 500 182,5 406,79Eur
Pretekajúce WC Silno 1500 547,5 1220,38 Eur
           
           

*prepočet na základe cien uvedených: http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/ , ceny dodávateľov sa môžu odlišovať

**ceny sú uvedené s DPH

Zdroj: ista Slovakia

Nepriaznivá situácia môže nastať i v prípade dedičského konania alebo dlhodobého odchodu nájomníka do zahraničia, kedy v nepoužívanom byte počas dlhej doby nepozorovane uniká voda.

Pred dlhšou letnou dovolenkou treba doma uzavrieť všetky prívody vodovodných batérií na vodovodnom potrubí, prívod k práčke a ak nemá poistku prívodu vody k umývačke, tak aj ten.

Univerzálne riešenie ako prevencia

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia môžu využiť službu, ktorú im ponúka nová technológia rádiových vodomerov, ktorá umožňuje online monitoring dennej spotreby vody v jednotlivých bytoch i v celom objekte. Sledovanie spotreby vody im pomôže odhaliť prípadne poruchy, spätné prietoky či  nulové spotreby pri vodomeroch.