Pacientom chýbajú lieky, chceme to zmeniť.

Do projektu „Nedostupné lieky“ sa od jeho spustenia v októbri 2015 zapojilo spolu 269 lekární. Pacienti v nich za sedem mesiacov podali 3400 hlásení o chýbajúcich liekoch. 

Projekt „Nedostupné lieky“ reaguje na obavy pacientov, ktorí sa nemôžu dostať k svojim liekom. Stojí za ním Slovenská lekárnická komora (SLeK) spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Cieľom je zozbierať informácie o opakovanej alebo dlhodobej nedostupnosti liekov na Slovensku.

Pacienti sa zapájajú

„Prvé mesiace fungovania projektu nám ukázali, že o hlásenie chýbajúcich liekov je medzi pacientami záujem. Oneskorený prístup k liečbe môže totiž viesť k závažným zdravotným komplikáciám a ohroziť život pacienta. Vidíme zmysel pokračovať ďalej a budem radi, ak nás podporia ďalšie lekárne. Ako pacienti tiež očakávame, že nová vláda bude tento vážny problém s nedostupnosťou liekov konečne riešiť,“ hovorí Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Do projektu sa od jeho spustenia v októbri 2015 zapojilo spolu 269 lekární. Pacienti v nich za sedem mesiacov podali takmer 3400 hlásení. Najaktívnejší sú pacienti v Prešovskom kraji, kde na jednu lekáreň zapojenú v nahlasovaní pripadá 24 hlásení. Zatiaľ najčastejšie nahlasované sú lieky na predchádzanie alebo liečbu krvných zrazenín.

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu všetkých nedostupných liekov na Slovensku. Zozbierané údaje umožnia odpovedať na otázku, prečo tieto lieky chýbajú. Budú tiež základom pre diskusiu partnerov zo Slovenskej lekárnickej komory a Asociácie na ochranu práv pacientov SR so štátnymi orgánmi o tom, ako túto situáciu riešiť.

„Veríme, že v najbližších týždňoch ešte narastie počet zapojených lekární. Pomôžu nám tak zozbierať jednoznačné dáta potvrdzujúce, ktoré lieky na Slovensku chýbajú. Budú aj základom pre diskusiu s novým vedením ministerstva zdravotníctva a ďalšími orgánmi o tom, ako túto situáciu riešiť,“ zhodnotil Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Ako nahlásiť chýbajúci liek

Nedostupné lieky môžu pacienti nahlasovať po celom Slovensku. Keď sa pacient v lekárni dozvie, že jeho liek nie je dostupný, požiada lekárnika, aby tento problém nahlásil do lekárenského informačného systému.

Tento údaj je automaticky zaznamenaný a anonymne spracovaný. Po nahlásení lekárnik vystaví pacientovi potvrdenie s údajmi o lieku, ktorý v lekárni nenašiel.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.slek.sk/nedostupnelieky